Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – Pozyskaj nawet 500 tyś. PLN wsparcia

  dotacje

  20 lipca 2022

  Do 21 października 2022 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach poddziałania 6.4 „Wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020, organizowanego przez ARiMR. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności tj. usługi leśne, a także te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

  Dla kogo?

  Mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie:
  – usług związanych z rolnictwem,
  – usług związanych z leśnictwem.

   

  Dodatkowo działalność, którą może świadczyć wnioskodawca, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych ( np. roboty melioracyjne ) w zakresie mycia i dezynfekcji ( np. czyszczenie budynków wszelkich typów czy czyszczenie maszyn przemysłowych ) oraz w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych ( np. pisanie aplikacji na zlecenie )

   

  W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Natomiast w przypadku usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych, mycia i dezynfekcji oraz wykorzystywania technologii cyfrowych, zarejestrowanie działalności gospodarczej (wraz z właściwym kodem PKD) powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a podjęcie wykonywania tej działalności – nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

   

  Na co?

  Dofinansowywane będą projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową na rzecz rolnictwa i leśnictwa. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć w szczególności zakupu maszyn i urządzeń oraz oprogramowania.

   

  USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM:

  – maszyny/urządzenia do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,

  – maszyny/urządzenia do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,

  – maszyny/urządzenia do przygotowywania pasz,

  – maszyny/urządzenia do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

  – maszyny/urządzenia do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,

  – sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne i przyczepy rolnicze,

  – ciągniki,

  – sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

   

  USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM:

  – maszyny/urządzenia do przygotowywania gleby pod zalesienia,

  – maszyny/urządzenia do zalesienia,

  – maszyny/urządzenia do pielęgnacji upraw leśnych i ochrony lasu,

  – maszyny/urządzenia do przycinania gałęzi drzew,

  – ciągniki leśne,

  – sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

   

  USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA LUB UTRZYMANIA URZĄDZEŃ WODNYCH:

  – maszyny/urządzenia do kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych,

  – maszyny/urządzenia do układania drenażu,

  – maszyny/urządzenia do kopania stawów oraz zbiorników,

  – sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

   

  USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM W ZAKRESIE MYCIA I DEZYNFEKCJI:

  – maszyny/urządzenia do mycia i dezynfekcji budynków służących gospodarce rolnej, a także maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych,

  – sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług

   

  USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA TECHNOLOGII CYFROWYCH:

  – sensory oraz urządzenia i czujniki pomiarowe,

  – urządzenia sterujące,

  – drony wykorzystywane w produkcji roślinnej,

  – stacje meteo,

  – aplikacje i inne rozwiązania wspomagające technologie cyfrowe w rolnictwie,

  – sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

   

  Ile?

  Maksymalna kwota wsparcia inwestycji, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. PLN.

  W zależności od typu prowadzonej działalności gospodarczej Beneficjenta dofinansowanie UE pokryje 50% lub 65% kosztów netto inwestycji.

   

  Kiedy?

  Termin składania wniosków 7 lipca – 21 października 2022 r.

   

  Zespół EUROLIDER przeprowadzi Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania w ramach programu ARiMR „6.4 Wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

  Zapraszamy do kontaktu 

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!