Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Dotacje na rozwój firmy

  Dotacje na rozwój firmy

  1 lipca 2022

  Dotacje na rozwój firmy są ogromną szansą dla wielu przedsiębiorstw, które chcą podnosić jakość swojej działalności w różnych obszarach. Środki dostępne w ramach programów mogą Państwo przeznaczyć na zakup sprzętu, rozbudowę wyposażenia czy wprowadzanie innowacji technologicznych. Na szczególną uwagę zasługują dofinansowania z Unii Europejskiej, które mogą Państwo pozyskać dzięki licznym inicjatywom krajowym i regionalnym. Pomoc w ich otrzymaniu oferujemy w naszej firmie Eurolider.

  Spis treści:
  W jaki etapach są udzielane?
  Wniosek i dokumentacja
  Ocena wniosku o dofinansowanie
  Na co mogą być przeznaczone?
  Metody dofinansowania
  Niezbędne formalności

  W jakich etapach udzielane są dotacje unijne na rozwój firmy?

  Dotacje unijne na rozwój firmy przydzielane są z funduszy europejskich, przeznaczonych dla średnich, małych i mikro-przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski. Dofinansowania udzielane w takiej formie pozwalają na wzbogacenie oferty, zwiększenie jakości produktów i usług oraz znaczące poszerzenie rynków zbytu. Tego rodzaju dotacje mogą pokryć do nawet 70 proc. ponoszonych kosztów w ramach realizowanego projektu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, a także województwa realizacji danej inwestycji.

  Wniosek i dokumentacja

  Aby firma otrzymała dofinansowanie na rozwój, przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego niezbędne załączniki. Konieczne jest dostarczenie opisu prowadzonej działalności, a także dokumentacji ewidencyjnej, informacji o obecnej sytuacji finansowej, wpisów z CEIDG i KRS czy danych o wcześniej udzielanej pomocy. Niezbędne będzie dołączenie uzasadnienia dla projektu, map, szkiców lokalizacyjnych, potwierdzeń uprawnień czy dokumentacji technicznej. Przedsiębiorca powinien ponadto dostarczyć harmonogram planowanych operacji. Dostarczony wniosek poddawany jest następnie kompleksowej ocenie, w tym pod kątem spełnienia wymogów logistycznych i merytorycznych danego projektu.

  Ocena wniosku o dofinansowanie

  Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dotację dla firmy jest jego prawidłowe przygotowanie, a także dołączenie niezbędnych dokumentów. Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba bardzo starannie zaplanować wszystkie etapy prac. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przedsiębiorca stara się o dotację po raz pierwszy. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy zespołu naszych specjalistów z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Jesteśmy w stanie zagwarantować kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach – począwszy od wypełniania wniosku, a skończywszy na kompletowaniu dokumentacji. Każdy projekt rozpoczynamy od starannej analizy potrzeb klienta, z uwzględnieniem planów inwestycyjnych, możliwych kierunków rozwoju, trendów rynkowych czy nisz gospodarczych.

  Gest wyboru

  Na co mogą być przeznaczone bezzwrotne dotacje na rozwój dla firm?

  Bezzwrotne dotacje dla firm mogą być przeznaczone na rozwój różnych obszarów działalności. Znaczna część przedsiębiorców korzysta z nich w celu inwestycji w budynki i inne nieruchomości, urządzenia i maszyny, środki trwałe czy materiały oraz prace budowlane, a także rozmaite wartości prawne i niematerialne, licencje czy patenty. Dofinansowania z Unii Europejskiej mogą też Państwo przeznaczyć na dzierżawę, najem czy leasing gruntów i środków trwałych, działania o charakterze promocyjnym oraz ponoszone przez firmę koszty ogólne.

  Metody dofinansowania

  Wsparcie projektowe udzielane przez naszą firmę rozpoczyna się od dokładnej analizy potrzeb i celów klienta. Na podstawie tych informacji dopasowujemy potencjalnie najlepsze źródła finansowania danego projektu, uwzględniając przy tym konkursy krajowe i regionalne w rodzaju POIŚ, POIR i RPO czy zagraniczne Granty Norweskie i Granty Wyszehradzkie. Kolejnym ważnym działaniem jest dobór partnerów do danego projektu, których dopasowujemy za pomocą naszej rozbudowanej sieci kontaktów celem pozyskania finansowania zewnętrznego. Staramy się umiejętnie łączyć biznes z nauką, dlatego na bieżąco współpracujemy z wieloma akademiami, politechnikami, uniwersytetami oraz innymi uczelniami. Nasza firma to zespół doświadczonych konsultantów, których usługi spełniają potrzeby licznych przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

  Niezbędne formalności

  Nasi klienci mogą liczyć na organizację wielu spotkań roboczych, podczas których dopracujemy ze szczegółami koncepcję projektu i przygotujemy kompletną dokumentację konkursową. Istotnym aspektem przy pozyskiwaniu dotacji jest uwydatnienie największych atutów przedsięwzięcia, aby uzyskał on możliwie najwyższą ocenę. Naszym klientom zapewniamy też przygotowanie kompletnej umowy o dofinansowanie, gwarantując przy tym wsparcie na każdym etapie. Regularnie monitorujemy dotacje marketingowe, badawcze i inwestycyjne w Polsce i za granicą, za każdym razem dostarczając sprawdzone i wiarygodne informacje. Dbamy też o profil każdego projektu, aby zapewnić bogatą mapę źródeł finansowania wszystkim inwestorom.
  Zapraszamy do nawiązania kontaktu i zapoznania się z ofertą naszej firmy Eurolider, a także do odwiedzenia naszej siedziby we Wrocławiu.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!