Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Fundusze Europejskie dla Śląskiego

  Fundusze Europejskie dla Śląskiego

  23 października 2023

  Fundusze Europejskie dla Śląskiego to duży program pomocowy dla tego województwa, który został zaplanowany na lata 2021-2027. Tak samo jak wcześniejsza perspektywa finansowa, program składa się z dwóch elementów – działań inwestycyjnych oraz miękkich działań społecznych. Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zostały zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów, czyli dokumencie zaakceptowanym przez Komisję Europejską i załączonym do umowy zawartej przez województwo śląskie.

  Spis treści:
  Czego dotyczą?
  Inteligentny rozwój
  Zrównoważona mobilność i transport
  Rynek pracy i edukacja
  Jakie korzyści zapewnią?
  Rozwój terytorialny i transformacja
  Nasza oferta

  Czego dotyczą Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027?

  Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 obejmują kilka priorytetów, z którymi warto się zapoznać przed podjęciem starań o uzyskanie dofinansowania. Wsparcie na etapie tworzenia wniosku czy kompletowania dokumentacji mogą Państwu zapewnić doradcy naszego zespołu – Eurolider. Pomagamy w spełnianiu szeregu wytycznych i wymogów, którym trzeba sprostać przy aplikowaniu o środki. Zajmujemy się również prawidłowym rozliczaniem projektów oraz wieloma innymi usługami.

  Inteligentny rozwój

  Pierwszy priorytet programu dotyczy inteligentnego rozwoju. Środki w jego ramach będą planowo wydatkowane na badania i innowacje, cyfryzację administracji publicznej i ochrony zdrowia, promocję eksportu, internacjonalizację MPŚ czy wzrost konkurencyjności. W ramach drugiego priorytetu dofinansowane zostaną działania związane z zielonym rozwojem, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i dotyczą m.in. wzmocnienia OZE, modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ochrony przyrody i bioróżnorodności, rekultywacji zdegradowanych terenów czy usprawnienia gospodarki odpadami komunalnymi.

  Zrównoważona mobilność i transport

  Trzeci priorytet dotyczy zrównoważonej mobilności oraz jest przeznaczony przede wszystkim dla samorządów nabywających tabory pojazdów, a także odpowiedzialnych za multimodalny transport. W ramach programu zaplanowano dotacje na tworzenie regionalnych tras rowerowych. Czwarty priorytet jest ukierunkowany na ogólne usprawnienie transportu, czyli m.in. modernizację i rozbudowę dróg czy inwestycje w kolej regionalną.

  Rynek pracy i edukacja

  Piąty priorytet programu obejmuje rozwój systemu aktywizacji zawodowej, a jego głównymi odbiorcami są służby zatrudnienia. Dotacje mogą być przeznaczone na aktywizację zawodową PUP i OHP, usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej, budowanie sieci współpracy między instytucjami i promowanie poradnictwa zawodowego czy opracowanie modelu monitorowania zmian na rynku pracy. Priorytet szósty jest z kolei związany z edukacją i obejmuje wsparcie na działania związane z nauką przedszkolną, szkolną czy zawodową.

  Wykres na kartce

  Jakie korzyści zapewnią Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027?

  Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zapewnią wiele korzyści również w zakresie ekonomii społecznej, włącznie z integracją osób w trudnej sytuacji życiowej. Takim działaniom poświęcony jest siódmy priorytet, który obejmuje dodatkowe konkursy w zakresie usług społecznych i wsparcia rodzinnego. Priorytet ósmy dotyczy z kolei finansowania działań inwestycyjnych rozwijających infrastrukturę np. usług zdrowotnych i społecznych, szkolnictwa wyższego i zawodowego, obiektów turystycznych czy instytucji kultury. W priorytecie tym dotacje będą też przyznawane na poprawę dostępności przestrzeni dla niepełnosprawnych.

  Rozwój terytorialny i transformacja

  Priorytet dziewiąty jest ściśle ukierunkowany na konkursy dofinansowujące m.in. wzrost znaczenia kultury i turystyki w rozwoju regionu, a także rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich. W ramach priorytetu dziesiątego fundusze europejskie zostaną przeznaczone na transformację przedsiębiorstw oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury dla wsparcia gospodarki. Obejmuje on również wsparcie na inwestycje w OZE, rekultywację terenów przemysłowych czy poprawę stosunków wodnych na obszarze funkcjonowania kopalń, a także ponowne wykorzystanie zdewastowanych i zdegradowanych obszarów poprzemysłowych. Priorytet ma ponadto na celu zapewnienie wsparcia dla rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego i wyższego, jak również przeprowadzenie innych działań poprawiających spójność społeczną mieszkańców.

  Nasza oferta

  Specjaliści naszej firmy Eurolider odznaczają się dużym doświadczeniem, dzięki czemu mogą Państwu pomóc w sprawnej obsłudze dotacji na cele inwestycyjne, badawcze, rozwojowe czy marketingowe. Jako sprawdzeni konsultanci o odpowiednich umiejętnościach gwarantujemy indywidualne podejście do każdego projektu. Ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw, jak i organizacji pozarządowych. Współpracujemy z licznymi uczelniami czy instytucjami badawczymi, dlatego możemy pomóc Państwu w zdobywaniu patentów czy wyników badań. Zapraszamy do sprawdzenia aktualnej oferty naszej firmy, a także zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!