Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Fundusze UE

  Fundusze UE

  30 maja 2023

  Fundusze UE są przyznawane firmom, które potrzebują dofinansowania na wdrażanie różnych rozwiązań i rozwój swojej działalności. O szansach ich uzyskania decydują jasno przedstawione warunki i wymagania, dlatego każde przedsiębiorstwo starające się o dotacje musi spełnić pewne wytyczne i kryteria. Sposobem na zwiększenie szans przydzielenia środków unijnych jest skorzystanie ze specjalistycznego doradztwa w tym zakresie. Fundusze te są kierowane głównie do firm średnich, małych oraz mikro.

  Spis treści:
  Co zrobić, aby je otrzymać?
  Cele i wyzwania
  Spełnienie wymagań formalnych
  Czy warto poprosić o pomoc?
  Wsparcie i doradztwo
  Specjalistyczna obsługa

  Co zrobić, aby otrzymać fundusze z UE dla przedsiębiorstw?

  Fundusze z UE dla przedsiębiorstw są udzielane w ramach złożonego procesu, który obejmuje kilka etapów. Do najważniejszych należy opracowanie koncepcji, włącznie z ustaleniem celu dofinansowania, stworzeniem kompletnego biznesplanu, określeniem uzasadnienia dla projektu oraz zebraniem niezbędnych dokumentów. Sposobem na sprostanie tym wyzwaniom może być skorzystanie ze wsparcia projektowego, udzielanego przez naszą firmę Eurolider. Nasi specjaliści pomogą Państwu w sprawnym skonkretyzowaniu zakresu czasowego i przestrzennego projektu, a także uwydatnieniu największych atutów przedsięwzięcia celem pozyskania funduszy na jego realizację.

  Cele i wyzwania

  Aby Państwa firma pozyskała środki z Unii Europejskiej, musi określić swoje cele i sprostać pewnym wyzwaniom. Dotacje tego typu są przyznawane w ramach programów operacyjnych, których specyfika musi być odpowiednio dobrana do formy prowadzonej działalności. Oferujemy kompleksowe doradztwo pod kątem ich doboru. W ten sposób pomagamy w realizacji działań, które przyczyniają się do osiągnięcia docelowych zamierzeń firmy poprzez wspólny dobór potencjalnie najkorzystniejszych rozwiązań. Po umiejętnym dopasowaniu programu operacyjnego, podejmujemy kolejne działania prowadzące do finalnego pozyskania dotacji z UE. Projekty dotychczas sfinalizowane przez naszą firmę mogą Państwo prześledzić na stronie internetowej. Aktualnie najbliższe nabory będą dotyczyły kredytu ekologicznego. Spodziewamy się również ponownego naboru kredytu technologicznego. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są również konkursy realizowane w ramach funduszy sprawiedliwej transformacji.

  Symbole UE

  Spełnienie wymagań formalnych

  Wniosek o dofinansowanie stanowi nieodłączny element całego procesu, dlatego trzeba go prawidłowo przygotować w odpowiednim terminie. W naszej firmie Eurolider możemy tez pomóc w kompletowaniu wymaganych dokumentów, niezbędnych do opracowania poprawnej aplikacji konkursowej. Sam wniosek o środki z UE ma formę formularza, który jest udostępniany na stronie internetowej danego programu. Poza jego wypełnieniem i złożeniem w postaci elektronicznej oraz papierowej, musimy również zadbać o dostarczenie harmonogramu realizacji, biznesplanu, stadium wykonalności czy analizy finansowej. Dane te podlegają następnie ocenie merytorycznej, logistycznej i formalnej. Weryfikacja określa zgodność projektu z wymaganiami i wytycznymi, a czas jej realizacji sięga zazwyczaj maksymalnie trzech miesięcy.

  Czy warto poprosić o pomoc ułatwiającą pozyskiwanie funduszy UE?

  Pozyskiwanie funduszy UE jest obarczone szeregiem skomplikowanych formalności, dlatego pomoc naszych specjalistów może się okazać bardzo przydatna na poszczególnych etapach. W Eurolider zapewniamy Państwu kompleksowe doradztwo we wszystkich obszarach związanych z obsługą dotacji. Nie tylko przygotowujemy kompletne wnioski, ale też monitorujemy umowy i rozliczamy projekty. Informujemy beneficjentów o ich zobowiązaniach i uprawnieniach, co podnosi ich świadomość i bezpieczeństwo. Dotacje z UE są wypłacane w formie refundacji, jednak jej uzyskanie wymaga przedstawienia faktur poświadczających poniesione wydatki. Z kompletnym zakresem usług naszej firmy mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Eurolider.

  Wsparcie i doradztwo

  Nasz zespół specjalistów kompleksowo podchodzi do każdej współpracy. W Eurolider mogą Państwo liczyć na profesjonalną analizę potrzeb i weryfikację możliwości przyznania dotacji, co wymaga dokładnego przebadania planów inwestycyjnych i ustalenia potencjalnie najkorzystniejszych dróg rozwoju. W procesie tym uwzględniamy szereg istotnych czynników, włącznie z aktualną sytuacją w Państwa branży. Zajmujemy się również samą identyfikacją źródeł dofinansowania, a na podstawie zebranych danych opracowujemy rozwiązania najbardziej odpowiednie dla zaplanowanego projektu. W Eurolider sprawnie obsługujemy konkursy regionalne i ogólnokrajowe, a także granty międzynarodowe.

  Specjalistyczna obsługa

  Profesjonalne doradztwo zapewniane przez naszą firmę koncentruje się na wielu aspektach związanych z obsługą dotacji unijnych. Z uwagi na wyjątkowo rozbudowaną sieć kontaktów możemy sprawnie dobrać partnerów biznesowych do projektu oraz przedstawić zróżnicowane możliwości finansowania zewnętrznego. Nasze działania sprawnie łączymy z dziedzinami naukowymi. Współpraca z Eurolider opiera się na dopracowanych w każdym aspekcie spotkaniach roboczych, podczas których doprowadzamy do końca koncepcję i tworzymy pełną dokumentację konkursową. Zachęcamy do nawiązania kontaktu z firmą Eurolider i sprawdzenia naszej oferty.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!