Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Lubuskie

  Dla kogo? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu.   Na co? W części obligatoryjnej jako koszty dominujące: – pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych, – usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS, czy CSaaS itp. W części fakultatywnej jako koszty uzupełniające: – […]

  Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z całego kraju. Dotacja dla przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych przewiduje: – udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki – organizację wyjazdowych misji gospodarczych prowadzonych na tych rynkach   Od 16 października do […]

  Krajowy konkurs badawczo-rozwojowy realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki. Nabór przewidziany jest do 30.10.2023 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu udostępnionymi w ulotce informacyjnej w załączeniu.  

  Konkurs skierowany na wsparcie realizacji projektów, polegających na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projekty związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także na prace budowlane, których celem jest: wprowadzanie […]

  Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prace przedwdrożeniowe. Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączeniu.

  Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, […]

  Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zgodnie z założeniami programu, 36 mld złotych zostanie przeznaczone na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji, wzrost konkurencyjności MŚP oraz transformację przemysłową, w tym na zazielenienie przedsiębiorstw. Założeniem konkursu jest zwiększenie energooszczędności […]

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!