Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Świętokrzyskie

  Dla kogo? MŚP z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. Termin naboru: 13.06 – 19.12.2024 r.

  Na co? koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej; koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej; nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane; koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia […]

  Projekty na kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 po przez automatyzacje i robotyzację procesów. Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, oraz mazowieckie (z wyłączeniem Warszawy i powiatów ościennych). Daty naboru: 01.08-26.09.2024 r.

  Inwestycje MŚP związane z wdrożeniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste. Termin naboru: 25.06-20.08.2024 r.

  Dotacja pokryje wydatki związane z kosztami: wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie, podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych w tym misjach na fora gospodarcze, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej ukierunkowanej na rynki docelowe wskazane w programie promocji, koszty pośrednie. Termin naboru: 28.05-19.06.2024r.  

  Dotacja pokryje koszty związane z udziałem w targach i wystawach międzynarodowych  

  Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa z funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na co? – zakup maszyn i urządzeń związanych z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności – instalacja i uruchomienie środków trwałych – roboty i materiały budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia – zeroemisyjne środki transportu (w tym auta dostawcze) – wartości niematerialne i prawne m.in […]

  Modernizacja posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii. wymiana dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych, zakup energooszczędnych środków trwałych, wydatki na roboty i materiały budowlane związane z wymianą urządzeń i modernizacją budynków, instalacja OZE, termomodernizacja budynków, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia itp.

  Program skierowany do firm, które chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw poprzez proces transformacji cyfrowej. Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa przemysłowego i usług produkcyjnych, które zamknęły co najmniej 5 lat obrotowych.

  Ścieżka SMART to dotacja na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw oraz wdrażanie innowacji na podstawie wyników B+R. W ramach naboru można skorzystać z modułów fakultatywnych na rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr. Zakres tematyczny projektu musi wpisać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Nabór zaplanowano w […]

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!