Zostaw numer, oddzwonimy
Kontakt

Konkurs 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – TYP A

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Pomoc będzie przyznawana jedynie nowym instalacją i obejmie zakresem następujące źródła energii odnawialnej:

W ramach konkursu pomoc może być udzielona również na infrastrukturę energetyczną, inwestycje dotyczące magazynowania energii, wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią – jako dodatkowy element projektu stanowiący łącznie mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Pomoc nie może zostać udzielona na produkcję energii w mikroinstalacji OZE dla osób fizycznych oraz nie będą wspierane projekty:

Kto może starać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do członków klastrów energetycznych posiadających “Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii Ministra Energii”.

Dofinansowanie w ramach konkursu, mogą otrzymać następujące typy podmiotów będące członkami klastra:

– będące członkami certyfikowanego Pilotażowego Klastra Energii.

Jaki poziom dofinansowania?

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów to łącznie kwota 49 mln zł. W przypadku kosztów nie objętych pomocą publiczną oraz nie generujących dochodu maksymalny limit dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kiedy można składać wnioski?

Od 18 maja 2020 r.  do 30 października 2020 r.

Regulamin konkursu.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!