Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Wzornictwo MŚP Polska Wschodnia

  17 maja 2023

  Termin naboru: 9.05.2023 – 29.08.2023

   

  Jaki obszar:

  Teren Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

   

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty obejmujące:

  1) koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

  2) koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej

  3) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

  4) nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

  5) koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości kosztów nabycia środków trwałych  ,

  6) koszty usług szkoleniowych,

   

  Wartość dofinansowania:

  koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej, koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, koszty usług szkoleniowych: 85% dofinansowania w ramach pomocy de minimis

   

  Inwestycja środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (do 50%)

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!