Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Startuje wielomiliardowy budżet dla przemysłu.

  Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch poprzednich programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program stawia na wsparcie firm poprzez rozwój infrastruktury B+R, wdrażanie innowacji, cyfryzacji, internacjonalizacji czy zazielenianie przedsiębiorstw.

  Fundusze europejskie

  Fundusze europejskie pozwalają przedsiębiorcom na pozyskanie środków, które mogą następnie przeznaczyć na rozwój różnych obszarów działalności. Zasady przyznawania dotacji są ściśle określone, dlatego potencjalni beneficjenci muszą się do nich stosować. Na uzyskanie wsparcia największe szanse mają firmy małe, średnie oraz mikro, którym proponowane są różne interesujące programy. Przy pozyskiwaniu dofinansowania warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy […]

  Horyzont Europa 2021-2027 to kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji o największym budżecie w historii. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel aż 95,5 mld euro.

  Horyzont Europa jest następcą programu Horyzont 2020 o uaktualnione obszary działań, wynikające ze zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych czy ekologicznych.

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwala firmom na realizację wielu celów rozwojowych. Na uzyskanie środków mają szanse przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na obszarze UE i spełniają odpowiednie wymagania. Wsparcie finansowe w takiej formie jest zwykle przyznawane w następstwie określonego ogłoszenia publicznego, stanowiącego swego rodzaju zaproszenie do złożenia wniosku. Poza ustaleniem celu finansowania proces ten wymaga spełnienia […]

  Konkurs dla przedsiębiorstw woj. Mazowieckiego w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa

  31 stycznia 2023 roku startują nabory wniosków dla Działania B+R. Projekty, będące przedmiotem konkursu, realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

  Konkurs dla firm mazowieckich w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa

  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe już od dnia 31 stycznia 2023 r. w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R).

  Nowy konkurs dla sektora MŚP woj. mazowieckiego

  29,6 mln zł dla sektora mazowieckich firm w ramach Działania 3.3. Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług Już 2 stycznia 2023 roku startuje konkurs o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na rozwój innowacyjnych produktów i usług. Dla kogo Innowacje w MŚP? Podmiotami uprawnionymi do […]

  Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm

  Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm pozwala im na zdobycie dotacji, które są przydzielane w oparciu o ścisłe kryteria. Obecnie na zdobycie dofinansowania największe szanse mają podmioty średnie, małe oraz mikro. Aby otrzymać status beneficjenta funduszy z Unii Europejskiej, należ przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek oraz złożyć go razem z wymaganą dokumentacją. W procesie tym bardzo […]

  Dotacje z Unii Europejskiej

  Dotacje z Unii Europejskiej to forma finansowania, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący rozwój działalności w określonych dziedzinach. W ramach konkretnych programów przydzielane są środki na wiele różnych potrzeb, w tym inwestycje w rozbudowę infrastruktury firmowej, zakup potrzebnego sprzętu czy przeprowadzenie odpowiednich innowacji pod względem technologicznym. Dofinansowania z Unii Europejskiej są przyznawane na podstawie konkursów […]

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!