Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Dotacje dla firm

  Dotacje dla firm

  24 maja 2022

  Dotacje dla firm stanowią dla wielu przedsiębiorstw ogromną szansę na rozwój prowadzonej działalności w wielu różnych obszarach. Środki pozyskane w ramach takich dofinansowań można przeznaczyć na rozbudowę wyposażenia, zakup sprzęt czy inwestycję w innowacje. Dotacje można otrzymać w ramach różnych programów krajowych i regionalnych. Dla wielu firm wyjątkowo atrakcyjne są dofinansowania z Unii Europejskiej, które można uzyskać z pomocą naszego zespołu specjalistów.

  Spis treści:
  Jak można je uzyskać?
  Składanie wniosku
  Weryfikacja wniosku
  Na co można je przeznaczyć i jak otrzymać pomoc przy ich uzyskiwaniu?
  Sposoby finansowania i partnerzy biznesowi
  Dokumentacja i umowa

  Jak można uzyskać dotacje unijne dla firm?

  Dotacje unijne dla firm udzielane są w ramach funduszy europejskich, z których w Polsce mogą skorzystać przedsiębiorstwa z zarejestrowaną na terenie tego kraju działalnością gospodarczą. Dofinansowania przyznawane w takiej formie przeznaczane są przede wszystkim na rozwój i wzrost innowacyjności, celem wprowadzenia lepszych jakościowo usług i produktów oraz wzbogacenia oferty przedsiębiorstw i poszerzenia rynków zbytu. Dotacje te mogą pokryć nawet 70 proc. wszystkich kosztów ponoszonych w ramach projektu, a ich ostateczna wysokość zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości samej firmy.

  Składanie wniosku

  Aby otrzymać takie dofinansowanie, trzeba przede wszystkim złożyć odpowiedni wiosek z dołączoną dokumentacją. Przedsiębiorca powinien dostarczyć opis prowadzonej działalności oraz dokumentację ewidencyjną, a także dokumentację przedstawiającą obecną sytuację finansową firmy, KRS, CEIDG oraz zakres pomocy udzielanej wcześniej. Konieczne jest także dołączenie uzasadnienia dla projektu, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej, potwierdzeń uprawnień, map czy szkiców lokalizacyjnych. Niezbędny będzie ponadto harmonogram planowanych działań. Po dostarczeniu wniosku rozpoczyna się procedura oceny spełnienia poszczególnych wymagań projektu pod kątem logistycznym i merytorycznym.

  Weryfikacja wniosku

  Aby wniosek o dofinansowanie unijne został pozytywnie rozpatrzony, musi być poprawnie przygotowany oraz powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Starania o takie dotacje wymagają bardzo rzetelnego przejścia wszystkich etapów, zwłaszcza w przypadku składania dokumentacji po raz pierwszy. Dla firm chcących uzyskać dotację z UE optymalnym rozwiązaniem może być skorzystanie ze wsparcia zespołu naszych specjalistów. Zapewniamy kompleksową pomocą na każdym etapie składania wniosku, rozpoczynając każdy projekt od dokładnej analizy potrzeb klienta. Uwzględniamy przy tym możliwe kierunki rozwoju, plany inwestycyjne, występujące nisze gospodarcze czy trendy rynkowe.

  Przegląd dotacji dla firm

  Na co można przeznaczyć bezzwrotne dotacje dla firm i jak otrzymać pomoc przy ich uzyskiwaniu?

  Bezzwrotne dotacje dla firm mogą być przeznaczone na różne inwestycje. Wiele przedsiębiorstw korzysta z nich w celu zakupu nieruchomości i budynków, środków trwałych, maszyn i urządzeń czy materiałów i prac budowlanych, a także wartości niematerialnych i prawnych, patentów oraz licencji. Środki uzyskane w ramach takiego dofinansowania przeznaczane są również na najem, dzierżawę i leasing środków trwałych oraz gruntów, ponoszone koszty ogólne czy działania promocyjne.

  Sposoby finansowania i partnerzy biznesowi

  Właściwa pomoc naszej firmy rozpoczyna się po przeanalizowaniu celów i potrzeb klienta, na podstawie których dopasowujemy i proponujemy określone źródła finansowania dla wdrożonego przedsięwzięcia. W procesie tym wykorzystywane są zarówno krajowe i regionalne konkursy POIR, POIŚ czy PRO, jak i międzynarodowe Granty Norweskie i Wyszehradzkie. Na kolejnym etapie musimy odnaleźć partnerów do projektu, do czego wykorzystujemy naszą sieć kontaktów pod kątem finansowania zewnętrznego. W naszej firmie łączymy branżę biznesową z działem nauki, dlatego współpracujemy z licznymi uniwersytetami, akademiami czy politechnikami. Jesteśmy doświadczonymi konsultantami, którzy kierują swoje usługi dla wielu przedsiębiorstw oraz pozarządowych organizacji.

  Dokumentacja i umowa

  Z naszymi klientami odbywamy liczne spotkania, dzięki czemu możemy starannie dopracować koncepcję każdego projektu i sporządzić niezbędną dokumentację konkursową. Szczególnie ważne dla powodzenia przedsięwzięcia jest uwydatnienie największych zalet danego projektu. Dla naszych klientów przygotowujemy też pełną umowę o dotację, zapewniając im jednocześnie wsparcie przy sporządzaniu poszczególnych dokumentów. Dbamy ponadto o regularny monitoring dotacji marketingowych, inwestycyjnych oraz badawczych na rynku polskim i zagranicznym. Ze względu na współpracę z licznymi instytucjami jesteśmy w stanie pozyskiwać wiarygodne i sprawdzone informacje. Przygotowujemy kompletny profil każdego projektu, aby zagwarantować inwestorom jak największą mapę możliwych źródeł finansowania. Zachęcamy do nawiązania współpracy z naszym zespołem Eurolider.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!