Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Dofinansowanie unijne dla firm

  Dofinansowania unijne dla firm

  1 czerwca 2022

  Dofinansowanie unijne dla firm jest formą wsparcia udzielanego przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swoją działalność w różnych obszarach. Środki uzyskane w taki sposób można przeznaczyć np. na wdrożenie innowacji, rozbudowę zakładu produkcyjnego czy inwestycję w wyposażenie. Dotacje unijne udzielane są w ramach różnych programów wsparcia, a pomoc w ich otrzymaniu zapewnia nasza firma Eurolider.

  Spis treści:
  Jakie korzyści zapewnia i jak je uzyskać?
  Bezzwrotne dofinansowanie
  Wniosek o dotację
  Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów?
  Źródła finansowania i wsparcie partnerów
  Opracowanie dokumentacji i umowy o dotację

  Jakie korzyści zapewnia dofinansowanie unijne dla firm i jak je uzyskać?

  Dofinansowanie unijne jest udzielane firmom mikro, małym oraz średnim. Aby uzyskać fundusz europejski, należy prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną na terenie Polski. W ramach takich projektów firmy mogą podnieść jakość swoich usługi i produktów, a także poszerzyć ofertę oraz dotrzeć na nowe rynki zbytu. Wysokość dotacji zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz docelowego miejsca realizacji inwestycji, a maksymalnie sięga nawet 70 proc. wszystkich kosztów związanych z jej przeprowadzeniem.

  Bezzwrotne dofinansowanie

  Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele dotacji unijnych na różne cele rozwojowe, a znaczna część z nich jest bezzwrotna. Firmy korzystają z nich chociażby na potrzeby inwestycji w nieruchomości, prace budowlane, środki trwałe, materiały, maszyny czy urządzenia, a także licencje, patenty oraz wartości prawne i niematerialne. Pozyskane środki można przeznaczyć również na najem, dzierżawę czy leasing budynków, gruntów i środków trwałych. Dotacje wykorzystywane są również na działania promocyjne. Sama procedura uzyskiwania dofinansowania na rozwój firmy wiąże się z koniecznością złożenia stosowanego wniosku, który trzeba uzupełnić wymaganymi załącznikami.

  Wniosek o dotację

  We wniosku o dotację powinien znaleźć się szczegółowy opis prowadzonej działalności gospodarczej, a także dokumentacja ewidencyjna i dokumentacja przedstawiająca sytuację finansową firmy. Konieczne będzie też uzasadnienie dla danego projektu, np. w formie szkiców lokalizacyjnych, dokumentacji technicznych, map czy dowodów otrzymania uprawnień. Każdy wniosek powinno się uzupełnić harmonogramem prowadzonych działań. W ramach całej procedury odbywa się kompleksowa ocena wszystkich wytycznych, w tym pod kątem logistycznym oraz merytorycznym.

  Planowanie kosztorysu przedsiębiorstwa

  Dlaczego ubiegając się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, warto skorzystać z pomocy specjalistów?

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej na firmę można otrzymać wyłącznie po prawidłowym złożeniu wniosku, a następnie przejściu poszczególnych etapów jego weryfikacji. Aby sprawnie uzyskać bezzwrotną dotację, warto skorzystać ze wsparcia projektowego udzielanego przez doświadczonych fachowców w tej dziedzinie. W naszej firmie oferujemy profesjonalną pomoc zarówno przy kompletowaniu dokumentacji, jak i składaniu samego wniosku. Pierwszym etapem prac jest kompleksowa analiza potrzeb, z uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju, planów inwestycyjnych, występujących nisz gospodarczych czy trendów rynkowych.

  Źródła finansowania i wsparcie partnerów

  Na podstawie zebranych danych szczegółowo analizujemy dostępne źródła finansowania i przedstawiamy Państwu najlepsze rozwiązania dla konkretnego dofinansowania. Uwzględniamy zarówno krajowe konkursy POIR i POIŚ, jak i regionalne PRO czy międzynarodowe Granty Wyszehradzkie oraz Norweskie. Zajmujemy się pełnym też poszukiwaniem partnerów biznesowych dla projektu, co odbywa się w ramach naszej sieci kontaktów. Jesteśmy w stanie zapewnić dodatkowe, zewnętrzne finansowanie. W naszej firmie efektywnie łączymy biznes doradztwa inwestycyjnego z działalnością naukową, dlatego współpracujemy m.in. z Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Jesteśmy grupą kompetentnych konsultantów, którzy sprawnie realizują kompleksowe usługi dla firm i organizacji pozarządowych.

  Opracowanie dokumentacji i umowy o dotację

  Podczas spotkań roboczych oferujemy profesjonalne przygotowanie koncepcji projektowej, a w konsekwencji opracowanie kompletnej dokumentacji konkursowej. Szczególnie istotne na tym etapie jest uwypuklenie atutów projektu, dzięki którym będzie on w stanie otrzymać wysoką ocenę. W ramach współpracy przygotowujemy też profesjonalną umowę o dofinansowanie. Gwarantujemy specjalistyczną pomoc przy sporządzaniu wszystkich dokumentów, a także precyzyjny i ustawiczny monitoring w zakresie dotacji badawczych, inwestycyjnych czy marketingowych. Na bieżąco współpracujemy z wieloma instytucjami na rynku polskim i zagranicznym, co zapewnia wysoką wiarygodność i pewność dostarczanych informacji. Tworzymy kompletne profile projektowe i gwarantujemy dostęp do rozbudowanej mapy źródeł dofinansowania.
  Zachęcamy do nawiązania kontaktu i zapoznania się z ofertą naszej firmy Eurolider, a także złożenia wizyty w naszej siedzibie we Wrocławiu.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!