Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Rozliczanie dotacji

  Rozliczanie dotacji

  21 czerwca 2023

  Rozliczanie dotacji unijnej jest niezbędne po jej otrzymaniu. Umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta szereg zobowiązań, o których należy pamiętać po uzyskaniu środków z UE. Brak ich spełnienia może skutkować zwrotem dotacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występuje też ryzyko naliczenia odsetek. Aby ustrzec się przed takimi błędami, warto na tym etapie skorzystać z usług specjalistów.

  Spis treści:
  Jakie są zasady
  Terminy płatności i wytyczne
  Wydatki i ewidencja
  Jak to wygląda w praktyce?
  Zróżnicowane programy i projekty

  Jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu dotacji unijnych?

  Zasady rozliczania dotacji unijnych są zawarte w podpisywanej umowie o dofinansowanie, która zawiera wiele załączników odwołujących się do konkretnych aktów prawnych. Pomoc w interpretacji poszczególnych regulaminów może Państwu zapewnić zespół naszych ekspertów w Eurolider. Do najważniejszych punktów umowy należy okres realizacji projektu, a także wykaz zasad aplikowania o kolejne transze środków. W jej treści znajduje się też harmonogram, który precyzyjnie określa termin składania wniosku o płatności.

  Terminy płatności i wytyczne

  Każdy program operacyjny do realizacji projektu posiada własny termin złożenia wniosku o płatność, a także terminy składania innych dokumentów, m.in. potwierdzających fakt poniesienia wydatków czy tych wymaganych przez poszczególne instytucje. Dotyczy to chociażby faktur, potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru, umów z wykonawcą lub też niezbędnych oświadczeń. Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie danego programu operacyjnego, w ramach którego dofinansowanie jest przyznawane. Wytyczne dotyczące realizacji samego projektu dotyczą przede wszystkim kwalifikowalności wydatków, włącznie z tymi ponoszonymi na zatrudnienie personelu. Zasady te określają chociażby możliwości zaksięgowania składowych wynagrodzenia jako kosztów w projekcie bądź też pobieranych z własnych środków. Błędy na etapie wyboru dostawców czy wykonawców usług mogą natomiast sprawić, że cały wydatek zostanie uznany za koszt niekwalifikowany. Wytyczne określają też zasady kwalifikowania robót budowlanych, leasingu czy kosztu środków trwałych.

  Wydatki i ewidencja

  Istotną kwestią w całym procesie jest prawidłowe ewidencjonowanie wydatków. Poszczególne rachunki, faktury, noty czy paragony rozliczane w projekcie muszą posiadać załącznik, czyli wypełniany i podpisany opis księgowego dokumentu. Za jego wzór służy zwykle załącznik do umowy o dofinansowanie, jednak może być on również udostępniony przez instytucję udzielającą dotacji. Dokument ten powinien posiadać sporządzony protokół, który potwierdzi realizację usług czy wykonanie przelewu. Na prawidłowym rozliczeniu zależy też instytucji udzielającej dofinansowania, dlatego beneficjenci muszą na bieżąco z nimi współpracować. Z wybranymi dotychczas zrealizowanymi projektami przez Eurolider mogą Państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej.

  Flaga UE

  Jak wygląda rozliczanie dotacji unijnych w praktyce?

  Rozliczanie dotacji unijnych oferowane przez naszych ekspertów to kompleksowa usługa, która obejmuje wiele istotnych działań. Zajmujemy się przygotowywaniem zapytań ofertowych, wniosków o płatność i wniosków sprawozdawczych, a także promowaniem projektu. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wsparcie doświadczonych ekonomistów i prawników, którzy odpowiedzialnie przeprowadzą niezbędne działania na poziomie finansowym oraz formalno-prawnym. Szczególną uwagę poświęcamy prawidłowości procesu przetargowego, który ma kluczowe znaczenie pod kątem kwalifikowalności wydatków. Nasi specjaliści mogą sprawdzić poprawność i spójność dokumentów rozliczeniowych, a także przeprowadzić aktualizację projektów.

  Zróżnicowane programy i projekty

  Rozliczenia wymagają wszystkie dofinansowania udzielane na różne cele, w tym innowacje, badania, rozwój, energetykę, cyfryzację, edukację czy przedsiębiorczość. Przedsiębiorcy muszą rozliczać dotacje pokrywające koszty marketingu i wzornictwa, a także wydatki związane z wprowadzaniem polskich usług i produktów na rynki zagraniczne w ramach internacjonalizacji. Taką procedurę należy przejść także w przypadku programów ukierunkowanych na wzrost efektywności energetycznych czy zwiększanie neutralności klimatycznej, takich jak Kredyty Ekologiczne czy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

  Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą podnieść swój potencjał i konkurencyjność za sprawą FENG, czyli programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Prawidłowe rozliczenie środków uzyskanych w jego ramach pozwala na rozwój działalności zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 czy Ścieżką SMART. Podobne zasady obowiązują w przypadku programów regionalnych, takich jak Fundusze Europejskie dla Śląskiego czy Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi usługami i zachęcamy do kontaktu.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!