Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Lubelskie

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór dla MŚP z Polski Wschodniej na realizację kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego związanego z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym w działalności. Wsparcie obejmuje dwa etapy: Etap I- Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji oraz Etap II- Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

  Dla kogo? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu.   Na co? W części obligatoryjnej jako koszty dominujące: – pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych, – usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS, czy CSaaS itp. W części fakultatywnej jako koszty uzupełniające: – […]

  Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w lubelskich przedsiębiorstwach. Projekt musi opierać się na wdrożeniu specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania ,,szyte na miarę’’), a w szczególności modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, cyfryzacji przedsiębiorstw itd.

  Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z całego kraju. Dotacja dla przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych przewiduje: – udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki – organizację wyjazdowych misji gospodarczych prowadzonych na tych rynkach   Od 16 października do […]

  Krajowy konkurs badawczo-rozwojowy realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki. Nabór przewidziany jest do 30.10.2023 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu udostępnionymi w ulotce informacyjnej w załączeniu.  

  Celem działania jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Dla kogo? MŚP prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej – tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawa oraz powiatów ościennych). Na co? Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, Roboty […]

  Konkurs skierowany na wsparcie realizacji projektów, polegających na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projekty związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także na prace budowlane, których celem jest: wprowadzanie […]

  Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prace przedwdrożeniowe. Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączeniu.

  Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, […]

  Jaki obszar? Teren Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński). Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty obejmujące: koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i […]

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!