Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Bezzwrotne dotacje unijne

  Bezzwrotne dotacje unijne

  14 sierpnia 2022

  Bezzwrotne dotacje unijne pozwalają firmom na poprawę funkcjonowania działalności w wielu zakresach. Środki pozyskane dzięki uczestnictwu w różnych programach mogą Państwo przeznaczyć na inwestycję w wyposażenie, rozbudowę zaplecza sprzętowego czy wprowadzanie różnych innowacji technologicznych. Dotacje unijne dostępne są w ramach inicjatyw zarówno ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Dofinansowanie w takiej formie może być w znacznej części bezzwrotne, co stanowi niemałą zaletę.

  Spis treści:
  Na jakich zasadach są przyznawane?
  Podstawowe formalności
  Weryfikacja wniosku
  Dlaczego warto?
  Najlepsze źródła dofinansowania
  Kompleksowe wsparcie

  Na jakich zasadach przyznawane są bezzwrotne dotacje z funduszy unijnych w 2022 roku?

  Bezzwrotne dotacje z funduszy unijnych w 2022 są przeznaczone dla przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich, które prowadzą działalność w Polsce. Pomoc w pozyskaniu dotacji oferuje nasza firma Eurolider. Taka forma dofinansowania może znacząco podnieść jakość świadczonych usług i sprzedawanych produktów, ponieważ pozwala na wzbogacenie oferty oraz zwiększenie zasięgów na rynkach zbytu. Dotacje tego typu pokrywają nawet 70% kosztów ponoszonych w ramach danego projektu, a ich wysokość zależy przede wszystkim od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych doradców inwestycyjnych.

  Podstawowe formalności

  Podstawę w staraniach o otrzymanie bezzwrotnego dofinansowanie stanowi odpowiedni wniosek, który należy złożyć razem z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca powinien dostarczyć opis prowadzonej działalności, dane dotyczące sytuacji finansowej firmy, dokumentację ewidencyjną, wpisy z KRS i CEIDG, informacje o wcześniej otrzymanym wsparciu czy uzasadnienie dla projektu, włącznie z dokumentacją techniczną, mapami, potwierdzeniami uprawnień czy szkicami lokalizacyjnymi. Istotnym elementem pozostaje harmonogram planowanych działań. Tak przygotowany wniosek jest następnie oceniany, celem weryfikacji projektu pod kątem spełnienia szeregu wytycznych merytorycznych i logistycznych.

  Weryfikacja wniosku

  Aby wniosek o bezzwrotne dofinansowanie z UE został rozpatrzony pozytywnie, musi być prawidłowo przygotowany oraz wzbogacony o wymagane załączniki. Warunkiem otrzymania dotacji jest szczegółowe zaplanowanie poszczególnych etapów projektu, zwłaszcza w przypadku pierwszej próby skorzystania z funduszy unijnych. W takiej sytuacji zachęcamy do skorzystania ze wsparcia naszych specjalistów w Eurolider, którzy zapewniają kompleksową pomoc przy kompletowaniu dokumentacji oraz sporządzaniu wniosku. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zapoznać się z wcześniej realizowanymi projektami. W każdym przypadku dokładnie analizujemy potrzeby klienta, biorąc pod uwagę najlepsze kierunki rozwoju, nisze gospodarcze, trendy rynkowe czy plany inwestycyjne.

  Pieniądze

  Dlaczego warto starać się o bezzwrotne dotacje unijne dla małych firm?

  Bezzwrotne dotacje unijne dla małych firm pozwalają na rozwój działalności w wielu obszarach. Nawet stosunkowo nieduże przedsiębiorstwa mogą zainwestować pozyskane w ten sposób środki w maszyny i urządzenia, nieruchomości, materiały i prace budowlane czy środki trwałe, a także patenty, licencje oraz różnego typu wartości prawne i niematerialne. Fundusze unijne przeznaczane są również na najem, leasing i dzierżawę gruntów, kampanie promocyjne czy koszty ogólne ponoszone przez małe firmy. Na naszej stronie internetowej mogą się Państwo zapoznać z licznymi aktualnościami w branży, które mogą pomóc w ocenie przydatności środków z UE.

  Najlepsze źródła dofinansowania

  Pomoc oferowana przez zespół naszych specjalistów uwzględnia kompleksowe analizy celów i potrzeb każdej firmy starającej się o dotacje z UE. Korzystając z naszego wsparcia, mogą Państwo liczyć na dopasowanie najlepszych źródeł bezzwrotnego dofinansowania, udzielanego w ramach różnych projektów regionalnych i krajowych RPO, POIR i POIŚ czy zagranicznych Grantów Wyszehradzkich i Grantów Norweskich. Kluczowe znaczenie ma przy tym umiejętny dobór partnerów, których dobieramy dzięki rozległej sieci kontaktów. W naszej działalności łączymy dziedziny naukowe z biznesem, współpracując z różnymi uniwersytetami, politechnikami czy akademiami. Konsultanci Eurolider udzielają wsparcia zarówno firmom, jak i organizacjom pozarządowym. Aktualne dotacje mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej.

  Kompleksowe wsparcie

  W ramach wsparcia organizujemy liczne spotkania robocze, pozwalające na kompleksowe omówienie koncepcji projektu oraz opracowanie szczegółowej dokumentacji konkursowej. Przy okazji każdego bezzwrotnego dofinansowania z UE staramy się jak najlepiej uwydatnić zalety danego przedsięwzięcia, co zwiększa szansę uzyskania wysokiej oceny. W ramach współpracy mogą Państwo liczyć na sporządzenie umowy o dofinansowanie, a także regularny monitoring planów badawczych, marketingowych i inwestycyjnych w kraju i za granicą. Starannie przygotowujemy też profil projektu, dając gwarancję dostępu do rozległej mapy źródeł dofinansowania. Zachęcamy do nawiązania kontaktu za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!