Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Dofinansowanie dla przedsiębiorców

  Dofinansowanie dla przedsiębiorców

  28 sierpnia 2022

  Dofinansowanie dla przedsiębiorców jest udzielane w ramach rozmaitych programów ogólnokrajowych oraz regionalnych. Środki pozyskane dzięki takim dotacjom można przeznaczyć na rozmaite cele, jednak beneficjenci są zobowiązani do spełnienia wielu istotnych wytycznych. Wsparcie finansowe tego typu udzielane jest najczęściej firmom o małym lub średnim zakresie działalności, które mają dostęp do wielu atrakcyjnych programów z wykorzystaniem funduszy europejskich.

  Spis treści:
  Co można uzyskać w 2022 roku?
  Bon na cyfryzację
  Obszary finansowania
  Program operacyjny
  Na czym polega dotacja dla firmy, która zatrudnia pracowników?
  Dopełnienie formalności

  Jakie dofinansowanie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw można uzyskać w 2022 roku?

  Dofinansowanie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw jest dostępne w 2022 roku w formie bezzwrotnego bonu, oferowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach specjalnego programu. Dotacja ta zapewnia wsparcie firmom, które chcą wykorzystywać nowoczesne technologie cyfrowe i dostosować model prowadzenia działalności do zmian rynkowych spowodowanych pandemią. Pomoc w uzyskaniu środków zapewnia zespół specjalistów naszej firmy Eurolider. Dofinansowanie w obszarze cyfryzacji sięga 85% wartości całego projektu, a minimalny wkład własny to 15%. Koszty kwalifikowane muszą się przy tym mieścić w kwocie od 60 000 do 300 000 zł. Maksymalnie uzyskać można 255 000 zł dofinansowania.

  Bon na cyfryzację

  Środki uzyskane dzięki dotacjom na cyfryzację pozwalają na wdrożenie różnych technologii, które wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach pandemii. Dotyczy to zarówno realizacji bieżących procesów, jak i wprowadzania usprawnień na wypadek kolejnych ewentualnych kryzysów. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup oprogramowania i usług programistycznych, co stanowi cel obowiązkowy. Dotacje pozwalają też na inwestycję w środki trwałe wspierające cyfryzację, takie jak urządzenia, maszyny i sprzęt komputerowy. Przedsiębiorcy mogą ponadto zakupić usługi doradcze, szkoleniowe, branżowe, prawne czy biznesowe, które są związane z wdrażaniem projektów wspierających cyfryzację.

  Obszary finansowania

  Bonem na cyfryzację można sfinansować wzrost efektywności współpracy z odbiorcami usług, wprowadzanie ulepszonych i nowych produktów, usprawnienie procesów wewnętrznych czy optymalizację dostaw. Odbywa się to zarówno poprzez inwestycję w urządzenia wielofunkcyjne, komputery, rozwiązanie terminalowe, serwerownie czy infrastrukturę sieciową, jak i systemy do zarządzania zasobami, systemy monitoringowe, technologie mobilne, automatyzację, sztuczną inteligencję czy działania marketingowe. Z aktualnościami branżowymi na ten temat mogą Państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej.

  Kalkulacja finansów w firmie

  Na czym polega dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników?

  Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników pozwala na wyposażenie lub doposażenie planowanych stanowisk pracy. Przed uzyskaniem refundacji należy jednak złożyć stosowny wniosek, w czym pomóc może nasza firma Eurolider. Zapewniamy wsparcie projektowe przy opracowywaniu biznesplanu i uzasadnienia dla projektu, określając czasowy i przestrzenny zakres inwestycji oraz obszar i formę jej realizacji. Na naszej stronie internetowej mogą się Państwo zapoznać z dotychczas zrealizowanymi, wybranymi projektami.

  Program operacyjny

  Dotacje dla firm, która zatrudniają pracowników są udzielane w ramach rozmaitych programów operacyjnych, których specyfika zawsze powinna być zgodna z zapotrzebowaniem danego przedsiębiorstwa. Znaczną pomoc pod tym względem zapewniają liczne usprawnienia, włącznie z Poradnikiem Beneficjenta w aplikacji Portalu Funduszy Europejskich. W Eurolider zapewniamy Państwu wsparcie przy doborze korzystnego programu, a także ustaleniu zakresu działań niezbędnych do uzyskania środków. Znaczenie ma zarówno umiejętny wybór instytucji prowadzącej konkurs, jak i dopełnienie wymaganych formalności czy terminowe złożenie wniosku. Zapewniamy sporządzenie kompletnej dokumentacji dla programu, która stanowi podstawę właściwego opracowania aplikacji konkursowej.

  Dopełnienie formalności

  Ważnym etapem przy pozyskiwaniu dotacji jest wypełnienie formularza udzielanego przez dany program operacyjny. Wsparcie przy jego wypełnianiu polecamy zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy starają się o dofinansowanie po raz pierwszy. Z formularzem należy dostarczyć wymagane załączniki, takie jak biznesplan, harmonogram prac, wyniki analiz finansowych czy studium wykonalności. Dokumenty te podlegają następnie ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, co pozwala na zweryfikowanie ich zgodności. W Eurolider zapewniamy pomoc nie tylko przy wypełnianiu wniosków, ale też monitorowaniu umów oraz rozliczanie projektów. Pozyskiwanie dotacji wymaga współpracy z licznymi instytucjami, a także spełnienia wielu wymagań pod względem planu realizacji, budżetu czy uprawnień. Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi specjalistami za pośrednictwem strony internetowej, a także zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!