Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Dofinansowanie z UE

  Dofinansowanie z UE

  3 września 2022

  Dofinansowanie z UE to wsparcie finansowe przyznawane różnym podmiotom, które mogą je przeznaczyć na rozwój w wielu obszarach prowadzonej działalności. Dotacje te pozwalają na rozbudowę wyposażenia, wzbogacenie zakładów produkcyjnych, wprowadzenie rozmaitych innowacji oraz uzyskanie wielu innych korzyści. Aby zyskać szansę inwestycji, przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie unijne w ramach różnych programów wsparcia.

  Spis treści:
  Dlaczego warto?
  Dotacja w formie bezzwrotnej
  Proces uzyskiwania dotacji
  Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów?
  Kompleksowe analizy i działania
  Profesjonalna pomoc i wsparcie

  Dlaczego warto postarać się o dofinansowanie z UE do działalności gospodarczej na rozwój firmy?

  Dofinansowanie z UE do działalności gospodarczej jest udzielane na rozwój firmy w różnym zakresie, a pomoc w jego uzyskaniu oferuje zespół specjalistów naszej firmy Eurolider. Warunkiem pozyskania funduszu europejskiego jest przede wszystkim prowadzenie przedsiębiorstwa w Polsce. Przystąpienie do wybranego programu może pozwolić firmom na poprawę jakości produktów czy usług, a także wzbogacenie oferty oraz poszerzenie zasięgów rynkowych. O wysokości takiej dotacji decyduje zarówno wielkość przedsiębiorstwa, jak i docelowe miejsce realizacji projektu. Podmioty mogą maksymalnie uzyskać nawet 70 proc. całkowitych kosztów związanych z daną inwestycją.

  Dotacja w formie bezzwrotnej

  Na firmy czekają różne bezzwrotne dotacje z UE, które można przeznaczyć na wiele celów rozwojowych. Przedsiębiorcy mają szansę skorzystania z nich m.in. w celu inwestycji w nieruchomości, środki trwałe, urządzenia, maszyny, materiały i prace budowlane. Dofinansowanie można też przeznaczyć na patenty, licencje oraz prawne i niematerialne wartości, a nawet leasing, dzierżawę czy najem gruntów i budynków. Niektóre dotacje z UE są przyznawane na promocję i marketing. Sam proces pozyskiwania środków wymaga przede wszystkim złożenia wniosku, razem z niezbędnymi załącznikami.

  Proces uzyskiwania dotacji

  Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać kompletny opis prowadzonej firmy, a także dokumentację przedstawiającą jej sytuację finansową oraz ewidencję – w tym wykazy wcześniej udzielonych dotacji czy wpisy z KRS i CEIDG. W Eurolider otrzymasz wsparcie projektowe, gdyż każdy projekt wymaga też odpowiedniego uzasadnienia, dlatego trzeba dostarczyć dokumentację techniczną, dowody uzyskania uprawnień, szkice lokalizacyjne czy mapy. Wniosek musi ponadto zawierać szczegółowy harmonogram planowanych prac. Poszczególne elementy są dokładnie oceniane pod względem spełnienia wytycznych, z uwzględnieniem kwestii merytorycznych i logistycznych.

  Spotkanie firmowe

  Jakie projekty mogą być dofinansowane dla firm z UE w ramach RPO oraz dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów przy składaniu wniosku?

  Dofinansowanie dla firm z UE w ramach RPO może być przeznaczone na różne projekty. Regionalny Program Operacyjny jest dokumentem planistycznym, który określa obszar i działania podejmowane przez organy samorządu danego województwa celem wspierania rozwoju regionu. Ze względu na charakter operacyjny spełnia on funkcję podrzędną względem strategii rozwojowej. RPO wspiera przede wszystkim projekty związane z innowacjami, ochroną środowiska i polityki energetycznej, rewitalizacją przestrzeni, rynkiem pracy i wzrostem zatrudnienia, zdrowiem i edukacją oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Aby otrzymać dotację w ramach RPO, warto skorzystać z pomocy specjalistów Eurolider.

  Kompleksowe analizy i działania

  Wsparcie naszej firmy udzielane jest już na etapie analizy potrzeb, w której trakcie wspólnie oceniamy plany inwestycyjne, kierunki rozwoju, trendy rynkowe i nisze gospodarcze. Dane te pozwalają na dobór optymalnych źródeł finansowania. Poza regionalnymi konkursami RPO uwzględniamy też konkursy ogólnokrajowe i międzynarodowe. Nasi klienci mogą liczyć na znalezienie najlepszych polskich i zagranicznych partnerów biznesowych w ramach projektu, zapewniających dodatkowe finansowanie zewnętrzne. W Eurolider współpracujemy z różnymi akademiami, uniwersytetami i politechnikami, stawiając na połączenie nauki i biznesu. Jako konsultanci kompleksowo podchodzimy do potrzeb firm i pozarządowych organizacji.

  Profesjonalna pomoc i wsparcie

  W czasie spotkań roboczych przedstawiamy Państwu specjalistyczną koncepcję projektową, a finalnie opracowujemy pełną dokumentację konkursową. Zawsze staramy się jak najlepiej uwypuklić mocne strony projektu, aby uzyskał on najwyższą ocenę. Współpraca obejmuje też przygotowanie kompletnej umowy o dotację. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu fachowe wsparcie przy kompletowaniu dokumentów, a także systematyczne monitorowanie dostępnych możliwości marketingowych, inwestycyjnych i badawczych. Ze względu na aktywną współpracę z różnymi polskimi i zagranicznymi instytucjami gwarantujemy pewność i wiarygodność wszystkich danych. Opracowujemy szczegółowe profile projektowe, a także zapewniamy dostęp do dużej bazy możliwych źródeł dotacji. Zapraszamy do nawiązania współpracy z firmą Eurolider na każdym etapie pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!