Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Doradztwo: dotacje unijne

  Doradztwo: dotacje unijne

  23 listopada 2022

  Doradztwo: dotacje unijne to usługa, która polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia firmom starającym się o taką formę dofinansowania swojej działalności. Beneficjenci mogą wykorzystać przyznane środki na różne cele, jednak ich uzyskanie wymaga wcześniejszego spełnienia konkretnych wytycznych. Z profesjonalnej pomocy na poszczególnych etapach z powodzeniem korzystają firmy mikro, małe oraz średnie, do których kierowanych jest bardzo wiele atrakcyjnych konkursów krajowych i regionalnych.

  Spis treści:
  Co obejmuje?
  Pomoc przy doborze programu operacyjnego
  Wsparcie przy spełnianiu formalności
  Wsparcie analityczne
  Pomoc przy poszukiwaniu partnerów

  Co obejmuje doradztwo w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych?

  Doradztwo w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych oferuje zespół konsultantów naszej firmy Eurolider, którego usługi kierowane są do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych takim dofinansowaniem. Współpraca rozpoczyna się od wspólnego określenia celu, na jaki przeznaczone zostaną pozyskane środki. Ważnym etapem jest przygotowanie trafnego biznesplanu, który uwzględni odpowiednie uzasadnienie dla planowanego projektu. Nie bez znaczenia pozostaje wyszczególnienie najważniejszy korzyści, jakie ma przynieść dana inwestycja oraz ogólny zakres czasowo-przestrzenny projektu. Istotny będzie tez wybór formy i obszaru jego realizacji, np. na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa czy całej Polski.

  Pomoc przy doborze programu operacyjnego

  Jedną z naszych usług jest trafny dobór programu operacyjnego, w ramach którego udzielone zostanie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jego specyfika musi odpowiadać potrzebom prowadzonej działalności, które także szczegółowo określamy. W naszej firmie Eurolider mogą Państwo liczyć na specjalistyczne wsparcie przy ustalaniu programu zapewniającego potencjalnie najwięcej korzyści, a także profesjonalną pomoc pod kątem ustalenia i przeprowadzenia rodzaju działań niezbędnych do uzyskania dotacji z funduszy europejskich. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wykaz dotychczas zrealizowanych projektów.

  Wsparcie przy formalnościach

  Istotnym etapem współpracy jest wybór instytucji, która zajmuje się organizacją konkursu odpowiedniego dla potrzeb danej firmy. W Eurolider gwarantujemy Państwu pomoc przy dopełnianiu kluczowych formalności, włącznie z przygotowaniem wniosku oraz złożeniem go w odpowiednim czasie i miejscu. Oferujemy też sporządzenie pełnej dokumentacji dla programu, która stanowi z kolei podstawę do opracowania odpowiedniej aplikacji konkursowej. Wniosek powinien być dostarczony z wypełnionym formularzem, udostępnianym w ramach każdego programu operacyjnego. Pomoc na etapie jego wypełniania jest szczególnie przydatna dla właścicieli firm, którzy starają się o dofinansowanie z UE pierwszy raz. Formularz musi być dostarczony w formie papierowej i elektronicznej, a także wzbogacony wymaganymi załącznikami. Dotyczy to m.in. analizy finansowej, stadium wykonalności, biznesplanu czy harmonogramu realizacji. Dokumenty te podlegają następnie weryfikacji pod kątem poprawności i zgodności z wytycznymi, a sama ocena wniosku odbywa się w czasie do trzech miesięcy.

  Symbol Unii Europejskiej

  Dlaczego firma doradcza do dotacji unijnych to dobre rozwiązanie?

  Firma doradcza Eurolider jest w stanie udzielić kompleksową pomoc przedsiębiorcom, którzy starają się o dotacje unijne. Zapewniamy Państwu wsparcie na wszystkich etapach, włącznie z wypełnianiem wniosku, rozliczaniem projektu czy monitorowaniem umów. Pozyskanie środków w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej wymaga nawiązania współpracy z partnerami biznesowymi, a także sprostania wielu wytycznym pod względem zakresu obowiązków, budżetu, posiadanych uprawnień czy planu realizacji danego projektu. Same dotacje mają formę refundacji, której otrzymanie wymaga złożenia niezbędnego wniosku o wypłatę z dołączonymi fakturami jako dowód poniesionych wydatków. W Eurolider oferujemy pomoc na każdym z tych etapów.

  Wsparcie analityczne

  W zakres naszych usług doradczych wchodzi profesjonalna analiza potrzeb. Przedsiębiorstwa potrzebujące dotacji są przez nas bardzo dokładnie sprawdzane, a weryfikacja obejmuje m.in. kierunki rozwojowe, plany inwestycyjne, trendy rynkowe czy nisze gospodarcze. W oparciu o zgromadzone informacje możemy Państwu przedstawić konkretne i efektywne rozwiązania, dzięki którym firma otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej. W naszych analizach uwzględniamy konkursy ogólnokrajowe i regionalne, a także międzynarodowe.

  Pomoc przy poszukiwaniu partnerów

  W Eurolider dysponujemy rozległą siecią kontaktów, dzięki której możemy zapewnić Państwu wsparcie przy znalezieniu odpowiednich dla danego przedsięwzięcia partnerów biznesowych. Nasza firma koncentruje się na działalności zarówno biznesowej, jak i naukowej – współpracujemy z wieloma uczelniami – uniwersytetami, politechnikami czy akademiami. Podczas spotkań mogą Państwo liczyć na opracowanie profesjonalnej koncepcji biznesowej, przygotowanie dokumentacji czy sporządzenie umowy o dotację. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z doradztwa Eurolider.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!