Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

  12 lipca 2023

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program opracowany na lata 2021-2027, który stawia przed przedsiębiorstwami duże możliwości rozwoju. Jego założenia stanowią kontynuację wcześniejszych programów, czyli Innowacyjnej Gospodarki z lat 2007-2013 oraz Inteligentnego Rozwoju z lat 2014-2020. Jego budżet wynosi aż 37,1 mld zł. Program zapewnia wsparcie udzielane w formie dotacji oraz instrumentów gwarancyjnych, finansowych i kapitałowych.

  Spis treści:
  Jakie są cele programu?
  Rozwój przedsiębiorstw
  Możliwości finansowania
  Z jakich priorytetów składa się program?
  Ścieżka SMART i środowisko przyjazne innowacjom
  Zazielenienie przedsiębiorstw i pomoc techniczna

  Jakie są cele programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?

  Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ma na celu zwiększenie potencjału rozwojowego i konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie innowacji, badań i wykorzystania nowoczesnych technologii. Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania z tego źródła oraz kompleksowe wsparcie projektowe oferuje nasza firma Eurolider. Program FENG ukierunkowany jest również na transformację gospodarki w kierunku zielonych technologii, Przemysłu 4.0 czy inteligentnych specjalizacji.

  Rozwój przedsiębiorstw

  Fundusze europejskie udzielane w ramach programu są kierowane zarówno do mikro, małych, średnich czy dużych firm, jak i konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów z organizacjami badawczymi lub innych instytucji z otoczenia biznesowego. Nowością w przypadku FENG jest wydzielenie dodatkowych dwóch kategorii podmiotów, które mogą skorzystać z finansowania. Dotyczy to małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-cap) zatrudniających do 499 pracowników oraz spółek o średniej kapitalizacji (mid-cap) zatrudniających do 3 000 pracowników. W ich przypadku roczne obroty nie mogą przekraczać 50 mln EUR, a suma bilansowa w ujęciu rocznym 43 mln EUR. Pierwsze konkursy w ramach programu FENG ruszyły w lutym 2023 roku.

  Możliwości finansowania

  Program FENG został opracowany z myślą o zapewnieniu wsparcia polskiej gospodarce, ze szczególnym wskazaniem na podmioty funkcjonujące w najbardziej perspektywicznych sektorach. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty wpisujące się w kluczowe obszary rozwojowe, czyli tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje – KIS. Poziom wsparcia dla każdego przedsiębiorstwa jest ustalany indywidualnie, ze względu na zmienne obowiązujące w ramach programu. Zakres dotacji na projekty badawczo-rozwojowe zależy zarówno od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, jak i wielkości samego podmiotu. Kwestia ta wynika z różnych czynników, włącznie z potencjalnym stopniem ryzyka. Poziom udzielanego wsparcia dla poszczególnych regionów jest dostępny na Mapie Pomocy Regionalnej. Za jej pośrednictwem mogą Państwo sprawdzić, jakie projekty realizowane przez firmy mają największe szanse zdobycia funduszy.

  Zeszyt i laptop

  Z jakich priorytetów składa się program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?

  Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki składa się z czterech ściśle ustalonych priorytetów. Obejmują one kolejno udzielanie wsparcia dla przedsiębiorców w ramach ścieżki SMART, opracowanie środowiska przyjaznego innowacjom, dążenie do zazielenienia przedsiębiorstw oraz zapewnianie pomocy technicznej. W naszej firmie mogą Państwo liczyć na kompleksowe wsparcie przy realizacji różnych projektów, włącznie z pozyskaniem i wdrażaniem wyników badań czy zdobywaniem patentów. Oferujemy specjalistyczną obsługę na etapie planowania wielu inwestycji. Zapewniamy kompleksowe doradztwo inwestycyjne oraz monitoring dotacji na każdym etapie.

  Ścieżka SMART i środowisko przyjazne innowacjom

  W ramach ścieżki SMART planowane jest zapewnienie dofinansowania w modułach badawczo-rozwojowych, a także wprowadzanie nowych rozwiązań pod kątem infrastruktury czy internacjonalizacji. Priorytet ten jest też ukierunkowany na robotyzację, automatyzację, zieloną gospodarkę czy wzrost kompetencji pracowników, a jego budżet wynosi 4,3 mld EUR. Środowisko przyjazne innowacjom dotyczy z kolei wsparcia dla projektów, które mają strategiczne znaczenie dla rodzimej gospodarki. Obejmuje m.in. rozbudowę publicznej infrastruktury badawczej, komercjalizację i transfer technologii w instytutach czy na uczelniach oraz zwiększanie potencjału otoczenia biznesowego. Na priorytet ten zaplanowano budżet 2,7 mld EUR.

  Zazielenienie przedsiębiorstw i pomoc techniczna

  Priorytet dotyczący zazielenienia przedsiębiorstw skupia się na udzielania wsparcia projektom, które w sposób bezpośrednio zwiększają szanse realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Do takich celów należy m.in. zielona transformacja gospodarki, neutralność klimatyczna czy zrównoważony rozwój. Dofinansowanie udzielane jest m.in. w ramach kredytów ekologicznych, a dostępny budżet sięga 800 mln EUR. Ostatni priorytet dotyczy pomocy technicznej, czyli zapewniania potencjalnym beneficjentom systemowego wsparcia poprzez odpowiednie działania zachęcające i sprzyjające ubieganiu się o środki z FENG. Program przewiduje dofinansowanie dla różnych podmiotów i instytucji w ramach dostępnego budżetu 159 mln EUR. Zachęcamy Państwa do kontaktu z Eurolider oraz skorzystania z naszych usług.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!