Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Pomoc w uzyskiwaniu dotacji

  Pomoc w uzyskiwaniu dotacji

  13 kwietnia 2022

  Pomoc w uzyskiwaniu dotacji jest bardzo istotna dla przedsiębiorców, którzy chcą zostać beneficjentami funduszy unijnych. Pozyskiwanie środków na konkretne potrzeby odbywa się bowiem w oparciu o ściśle określone zasady. Na największe wsparcie mogą liczyć średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa, dla których przewidziane zostały bardzo zróżnicowane dotacje. Pomoc na każdym etapie ubiegania się o środki z UE na realizację celów rozwojowych oferuje nasza firma Eurolider.

  Spis treści:
  Jak wygląda proces?
  Dofinansowanie w ramach wielu programów
  Terminy i składanie wniosków
  Jak otrzymać kompetentną pomoc?
  Analiza potrzeb i identyfikacja źródeł dofinansowania
  Poszukiwanie partnerów i przygotowanie dokumentacji

  Jak wygląda profesjonalna pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych?

  Pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych rozpoczyna się od określenia celu, na który przeznaczone ma być dofinansowanie. Podstawę stanowi przygotowanie biznesplanu działalności gospodarczej, uwzględniającego wybrany pomysł oraz jego prawidłowe uzasadnienie. Nie bez znaczenia pozostaje wyszczególnienie skutków, jakie może przynieść dana inwestycja. Ważny jest również zakres czasowy oraz przestrzenny projektu, a tym samym forma jego realizacji na terenie całego kraju, wybranego województwa, gminy czy powiatu.

  Dofinansowanie w ramach wielu programów

  Dotacje z UE można uzyskać w ramach różnych programów operacyjnych. Rodzaj dofinansowania powinien odpowiadać potrzebom prowadzonej działalności, w których określeniu również możemy zapewnić wsparcie. Program musi być dopasowany w taki sposób, aby wyznaczone w jego ramach operacje pozwalały na osiągnięcie zamierzonych celów. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania możemy wspólnie ustalić potencjalnie najkorzystniejszy program oraz określić zakres działań niezbędnych do uzyskania dofinansowania unijnego.

  Terminy i składanie wniosków

  Ważnym etapem jest odnalezienie instytucji, która zorganizuje konkurs w ramach wybranych działań. Jesteśmy w stanie zapewnić pomoc przy określeniu terminów naboru wniosków, a także miejsca ich złożenia. Sporządzamy też dokumentację programu, stanowiącą podstawę do właściwego przygotowania aplikacji konkursowej. Złożenie wniosków wymaga wypełnienia formularza, udostępnianego na stronie programu operacyjnego. W przypadku pierwszego dofinansowania możemy zapewnić wsparcie przy jego wypełnianiu. Formularz musi być przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej, a także zawierać odpowiednie załączniki – biznesplan, harmonogram realizacji, analizę finansową czy studium wykonalności. Dokumenty te podlegają następnie ocenie formalnej i merytorycznej, a więc sprawdzana jest treść projektu, jego zgodność z wymaganiami oraz wykonalność. Standardowy czas oceny wniosku to maksymalnie 3 miesiące.

  Banknoty w euro

  Jak otrzymać kompetentną pomoc przy uzyskaniu dotacji?

  Pomoc w uzyskaniu dotacji możesz otrzymać od naszej firmy, która gwarantuje profesjonalne wsparcie przy staraniach o fundusze ze środków europejskich. Oferujemy wsparcie zarówno przy wypełnianiu wniosków, jak i monitorowaniu realizacji umów oraz rozliczaniu projektu. Uzyskanie dotacji z UE wymaga podpisania umowy z instytucją, która zajmuje się ich przekazaniem. Dokument ten zawiera wykaz obowiązków i uprawnień, a także budżet i plan realizacji projektu ze szczegółami dotyczącymi rozliczenia. Sama dotacja wypłacana jest jako refundacja, której uzyskanie wymaga złożenia wniosku o wypłatę z fakturami potwierdzającymi poniesienie kosztów. Aby zyskać pewność przyznania środków, trzeba spełnić wszystkie obowiązki określone w umowie.

  Analiza potrzeb i identyfikacja źródeł dofinansowania

  Pierwszym etapem udzielania wsparcia jest dokładna analiza Twoich potrzeb. Starannie zapoznajemy się z każdą firmą potrzebującą dotacji, weryfikujemy jej plany inwestycyjne i wspólnie ustalamy najlepsze kierunki rozwojowe, nisze gospodarcze czy trendy rynkowe. Kolejnym krokiem jest identyfikacja samych źródeł dofinansowania. W oparciu o zebrane wcześniej informacje przedstawiamy konkretne rozwiązania dla danego przedsięwzięcia. Uwzględniamy przy tym konkursy krajowe POIR i POIŚ, regionalne RPO czy międzynarodowe w postaci Grantów Norweskich i Wyszehradzkich.

  Poszukiwanie partnerów i przygotowanie dokumentacji

  Nasza firma oferuje wsparcie również na etapie poszukiwania partnerów do danego projektu. W tym celu wykorzystujemy rozbudowaną sieć kontaktów, włącznie z partnerami zagranicznymi oraz dostępnymi możliwościami finansowania zewnętrznego. Staramy się skupiać nie tylko na biznesie, ale również dziedzinach naukowych. Z tego względu współpracujemy z politechnikami, uniwersytetami czy akademiami. Na etapie spotkań roboczych dopracowujemy z klientem koncepcję całego przedsięwzięcia, a następnie tworzymy kompletną dokumentację konkursową. Zalety każdego projektu uwypuklamy w taki sposób, aby zyskał on jak najwyższą ocenę. Nasi klienci mogą też liczyć na wsparcie przy samym przygotowaniu umowy o dofinansowanie, kompletując wszystkie elementy niezbędne do jej podpisania. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!