Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Pozyskiwanie dotacji unijnych

  Pozyskiwanie dotacji unijnych

  18 kwietnia 2022

  Pozyskiwanie dotacji unijnych jest obecnie bardzo ważne dla przedsiębiorstw, które realizują konkretne projekty na obszarze Unii Europejskiej. Taką formę wsparcia finansowanego najczęściej przyznaje się w następstwie ogłoszenia publicznego, mającego formę zaproszenia do składania wniosków. Aby z niego skorzystać, należy przede wszystkim dokładnie określić cel dofinansowania i dopełnić szeregu formalności. Pomoc w tym zakresie oferuje nasza firma Eurolider.

  Spis treści:
  Na czym to polega?
  Wybór programu i złożenie wniosku
  Podpisanie umowy i oczekiwanie na dofinansowanie
  Dlaczego warto?
  Liczne programy dofinansowań
  Zróżnicowane formy dotacji

  Na czym polega pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm?

  Pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm jest wieloetapowym procesem. Największe szanse na zdobycie środków mają projekty, które wpisują się w działalność wnioskującego i odpowiadają jego realnym potrzebom. Z tego względu bardzo duże znaczenie ma przygotowanie biznesplanu działalności firmy, z uwzględnieniem podstawowych celów oraz wykazem skutków i korzyści wynikających z planowanej inwestycji. Cały projekt należy również odpowiednio osadzić w ramach czasowych, wskazując przy tym zakres terytorialny.

  Wybór programu i złożenie wniosku

  Ważnym etapem działań wnioskującego jest zapoznanie się z aktualnie dostępnymi programami dotacji unijnych, a następnie wybranie tego najlepiej dopasowanego do planu wymagającego dofinansowania. Jego założenia muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez instytucje przyznające wsparcie. Kolejną czynnością powinno być dokładne sprawdzenie harmonogramu, a następnie złożenie stosownego wniosku. Formularz należy wypełnić bardzo starannie i poprawnie, a także skompletować niezbędne dokumenty oraz przygotować je w wersji papierowej i elektronicznej. Po złożeniu ich razem z formularzem odnoszącym się do konkretnego programu operacyjnego następuje ich weryfikacja pod kątem merytorycznym oraz zgodności z wymogami. Ocena wniosku może potrwać nawet do 3 miesięcy.

  Unia Europejska

  Podpisanie umowy i oczekiwanie na dofinansowanie

  Po zaakceptowaniu dokumentów następuje proces podpisania umowy o dotację. Jako jej pierwsza strona występuje instytucja przyznająca dofinansowanie, a jako druga beneficjent dotacji. W umowie zawarte są wszystkie najważniejsze informacje, odnoszące się np. do rozliczenia projektu oraz jego realizacji. W związku z tym w celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek razem z fakturami potwierdzającymi dotychczasowe wydatki. Duże znaczenie ma również dostosowanie się do wszystkich zapisów umownych. Realizowanie przydzielonych obowiązków jest niezbędne, aby refundacja została wypłacona. Otrzymanie dofinansowania wymaga też spełnienia przez beneficjentów warunków, które zostały określone w umowie. W niektórych przypadkach konieczne może być dysponowanie wkładem własnym wyrażonym procentowo bądź też prowadzenie działalności w branży ujętej w danym programie przez instytucję udzielającą dotacji.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych?

  Firmy zajmujące się pozyskiwaniem dotacji unijnych oferują kompleksową pomoc na każdym etapie starań o otrzymanie takiego dofinansowania. Tego rodzaju wsparcie zapewnia nasza firma Eurolider. Jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić wszystkie niezbędne działania, niezależnie od rodzaju programu dofinansowania, regionu działalności przedsiębiorstwa czy dostępnej puli środków. Nasze usługi obejmują zarówno profesjonalną analizę potrzeb klienta oraz sytuacji na rynku, jak i kompleksową obsługę przy sporządzaniu dokumentacji czy doborze programu dofinansowania.

  Liczne programy dofinansowań

  Dla przedsiębiorstw i osób fizycznych dostępnych jest wiele różnych programów dofinansowań unijnych. Na szczególnie korzystne wsparcie mogą liczyć firmy mikro, małe oraz średnie, którym przysługują liczne dotacje, pożyczki i gwarancje. O dofinansowanie unijne mogą się starać również organizacje społeczeństwa obywatelskiego czy organizacje pozarządowe. Takim podmiotom przysługują środki, jeżeli prowadzą działalność niezarobkową w obszarze zajmowanym przez kompetencje Unii Europejskiej.

  Zróżnicowane formy dotacji

  Dotacje unijne same w sobie mogą być bardzo zróżnicowane. Programy te mają postać zarówno szkoleń czy kursów podnoszących kwalifikacje, jak i ich dofinansowania. Dostępne są także projekty dotyczące doradztwa zawodowego czy organizacji stażów. Istnieje też możliwość korzystania z bezpośrednich dotacji na rozpoczęcie własnej działalności lub jej rozwój, np. poprzez zakup sprzętu. W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich, na szczególną uwagę zasługują programy dofinansowania w formie pożyczki na innowacyjne projekty w zakresie badań czy wejścia na nowe rynki. Przy każdym z nich warto skorzystać ze specjalistycznego wsparcia, które oferujemy w Eurolider. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!