Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Dofinansowania dla firm

  Dofinansowania dla firm

  7 maja 2022

  Dofinansowania dla firm udzielane są w formie wsparcia na rozwój różnych obszarów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za ich pomocą można uzyskać środki na zakup wyposażenia, rozbudowę hal produkcyjnych czy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, a także wiele innych inwestycji. Istnieją różne krajowe i regionalne programy dofinansowania, jednak szczególnie atrakcyjne dla większości polskich przedsiębiorstw są dotacje unijne. Pomoc w ich otrzymaniu uzyskasz, korzystając z oferty naszej firmy Eurolider.

  Spis treści:
  Co możesz zyskać?
  Bezzwrotne dotacje unijne
  Wniosek o dotacje
  Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów?
  Identyfikacja źródeł finansowania i poszukiwanie partnerów
  Przygotowanie dokumentacji i umowy o dofinansowanie

  Dla kogo przeznaczone są dofinansowania dla firm i co można dzięki nim uzyskać?

  Dofinansowania dla firm w formie funduszy europejskich przeznaczone są dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną w Polsce. Projekty te pozwalają na rozwój i zwiększenie innowacyjności firm, a tym samym wprowadzanie ulepszonych produktów i usług oraz poszerzanie oferty i poszczególnych rynków. Dotacje unijne mogą sięgać nawet 70 proc. wysokości wszystkich kosztów projektu. Ostateczna kwota uzależniona jest jednak zarówno od wielkości przedsiębiorstwa, jak i miejsca realizacji danej inwestycji.

  Bezzwrotne dotacje unijne

  Bezzwrotne dotacje unijne można uzyskać na różne cele. Wiele firm korzysta z nich w przypadku potrzeby zakupu budynków i nieruchomości, materiałów i prac budowlanych, środków trwałych, urządzeń czy maszyn, a także wartości prawnych i niematerialnych, licencji oraz patentów. Dofinansowania takie można też przeznaczyć na dzierżawę, najem lub leasing gruntów, budynków i środków trwałych, działania promocyjne czy ponoszone koszty ogólne. Procedura ubiegania się o środki unijne na rozwój przedsiębiorstwa wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, razem ze specjalnymi załącznikami.

  Wniosek o dotacje

  Poza opisem prowadzonej działalności do wniosku należy również dołączyć dokumentację ewidencyjną, dokumentację dotyczącą sytuacji finansowej i wcześniej otrzymanej pomocy, CEIDG czy KRS. Niezbędne będzie też przedstawienie uzasadnienia dla projektu, m.in. w postaci map, dokumentacji technicznej, szkiców lokalizacyjnych czy potwierdzeń uprawnień. Do wniosku trzeba też dołączyć harmonogram działań. Po wszczęciu procedury następuje dokładna ocena poszczególnych wymogów, włącznie z kwestiami merytorycznymi i logistycznymi.

  Spotkanie w sprawie dofinansowania

  Dlaczego przy staraniach o dofinansowanie unijne dla firm warto skorzystać z pomocy specjalistów?

  Dofinansowanie unijne dla firm można uzyskać jedynie w przypadku prawidłowego złożenia kompletnego wniosku oraz poprawnego przejścia wszystkich etapów weryfikacji. W przypadku ubiegania się o bezzwrotną dotację warto więc skorzystać z pomocy specjalistów. Oferujemy kompleksowe wsparcie przy składaniu wniosku oraz kompletowaniu dokumentacji. Prace rozpoczynamy od dokładnej analizy potrzeb klienta, włącznie z planami inwestycyjnymi, możliwymi kierunkami rozwoju, trendami rynkowymi czy występującymi niszami gospodarczymi.

  Identyfikacja źródeł finansowania i poszukiwanie partnerów

  W oparciu o zebrane wcześniej informacje przeprowadzamy dokładną analizę możliwych źródeł finansowania i proponujemy konkretne rozwiązania dla danego przedsięwzięcia. Odbywa się to w ramach konkursów zarówno krajowych POIR i POIŚ oraz regionalnych PRO, jak i międzynarodowych w formie Grantów Norweskich czy Wyszehradzkich. Kolejny etap to poszukiwanie partnerów do projektu, których znajdujemy, wykorzystując sieć naszych kontaktów. W ten sposób możemy pozyskać partnerów zagranicznych oraz zadbać o dodatkowe finansowanie zewnętrzne. W Eurolider staramy się łączyć biznes z nauką, dlatego współpracujemy m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu czy Politechniką Wrocławską. Działamy jako zespół doświadczonych konsultantów, a nasze kwalifikacje dają możliwość realizacji zróżnicowanych usług dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

  Przygotowanie dokumentacji i umowy o dofinansowanie

  W ramach spotkań roboczych dbamy o kompleksowe dopracowanie koncepcji całego przedsięwzięcia, co pozwala na przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej. Na tym etapie szczególną uwagę przywiązujemy do jak największego uwypuklenia zalet projektu, aby uzyskał on możliwie najwyższą ocenę. Na koniec przygotowujemy kompletną umowę o dofinansowanie. Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie pod względem sporządzania niezbędnych dokumentów. Prowadzimy również precyzyjny monitoring rynków polskich i zagranicznych, powiązanych z dotacjami badawczymi, marketingowymi oraz inwestycyjnymi. Współpraca z wieloma instytucjami pozwala nam na szybkie pozyskanie pewnych i wiarygodnych informacji. W ten sposób możemy utworzyć dedykowany profil projektu, co zapewnia inwestorom dostęp do rozległej mapy źródeł finansowania. Zapraszamy do sprawdzenia oferty naszej firmy Eurolider oraz nawiązania kontaktu.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!