Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Startuje wielomiliardowy budżet dla przemysłu.

  28 stycznia 2023

  Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch poprzednich programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Program stawia na wsparcie firm poprzez rozwój infrastruktury B+R, wdrażanie innowacji, cyfryzacji, internacjonalizacji czy zazielenianie przedsiębiorstw.

  Dla MŚP najważniejsze będzie wsparcie konkursu Ścieżka Smart, która pozwoli sfinansować szeroki zakres działań inwestycji.

   

  ŚCIEŻKA SMART ? kluczowy program dla MŚP

  Działanie Szybka Ścieżka wspiera działalność przedsiębiorstwa ukierunkowanego na rozwój, prace badawcze i innowacyjne oraz wdrożenie technologii. Dużym atutem nowego programu jest możliwość aplikowania w ramach jednego wniosku, który pozwoli przedsiębiorcom sfinansować niezbędne obszary inwestycji, bez konieczności ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych konkursach.

   

  Dla kogo dofinasowania?

  przedsiębiorstwa MŚP oraz konsorcja tych podmiotów, których aplikacje sprawować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),

  ? duże przedsiębiorstwa i ich konsorcjów, konkursy tych beneficjentów będzie koordynował NCBiR.

   

  Na co?

  Finansowanie projektów polega na realizacji jednego z dwóch modułów obligatoryjnych: prace B+R lub wdrożenie innowacji, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R.

  Wybrany przez wnioskodawcę moduł obligatoryjny, będzie mógł zostać uzupełniony o dodatkowe moduły fakultatywne, które przedsiębiorca dobierze w zależności od swoich potrzeb, są to: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

   

  Wartość dofinansowania:

  Maksymalny poziom uzyskania dofinansowania: do 80%

   

  Planowany termin składania wniosków:

  Nabór będzie prowadzony w systemie ciągłym w poszczególnych rundach.

  I Nabór dla MŚP: 21 luty 2023 r. do 12 kwietnia 2023r.

  II Nabór dla MŚP: 13 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r

  III Nabór dla MŚP: 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

  Nabór dla MŚP ? dedykowany projektom na rzecz dostępności: 6 lipca 2023 r do 31 sierpnia 2023 r.

  Nabór dla konsorcjów MŚP: 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r

  I Nabór dla dużych przedsiębiorstw: 21 lutego 2023 r, do 12 kwietnia 2023 r.

  II Nabór dla dużych przedsiębiorstw: 13 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

  III Nabór dla dużych przedsiębiorstw: 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r

  Nabór dla dużych przedsiębiorstw ? dedykowany projektom na rzecz dostępności: 6 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

  Nabór dla konsorcjów dużych przedsiębiorstw: 1 czerwca 2023 r do 31 sierpnia 2023 r.

   

  Ścieżka SMART ? moduły obligatoryjne i fakultatywne

  Moduł B+R

  Rezultatem modułu B+R powinno być opracowanie pionierskiego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa, którego innowacyjność jest na poziomie co najmniej krajowym.

   

  Wysokość pozyskania dofinansowania:

  dla przedsiębiorstw MŚP: do 80%

  dla dużych przedsiębiorstw: do 65%

  dla przedsiębiorstw MŚP: do 60%

  dla dużych przedsiębiorstw: do 40%

  Koszty kwalifikowane projektu:

  Moduł B+R musi obejmować co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Nie ma wyznaczonego limitu kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw MŚP, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln zł.

   

  Moduł Wdrożenie innowacji

  Moduł dotyczy finansowania wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, które są spójne z obszarami KIS, a także kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.

  Wielkość dofinansowania:

  Dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis lub pomoc inwestycyjną, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.

   

  Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!