Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Konkurs dla firm mazowieckich w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo ? rozwojowa

  28 grudnia 2022

  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe już od dnia 31 stycznia 2023 r. w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw ? Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R).

  Projekty mogą być realizowane wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę (nie przewiduje się realizacji projektów w partnerstwie).  Wsparcie skierowane będzie głównie dla sektora MŚP, jednak przewiduje się także inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem, że w wyniku realizacji projektu wystąpią efekty dyfuzji działalności B+R i innowacyjnej do polskiej gospodarki.

  Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego.

  Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r.

  Dla kogo?

  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursów są przedsiębiorstwa.

  Na co można przeznaczyć?

  Dofinansowanie udzielane będzie na:

   

  Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

   

  Wartość dofinansowania:

  Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 750 000,00 PLN.

  Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 5 000 000,00 PLN.

  Maksymalna intensywność pomocy :

   

  Kiedy?

  Termin składania wniosków: od 31 stycznia do 20 lutego 2023 r.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!