Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Łódzkie. Innowacje na wagę… dużych pieniędzy

  Łódzkie

  30 września 2019

  Wiecie, co to jest innowacja? Wiecie, że może być podstawą do dofinansowania waszej firmy? Definicja mówi, że innowacja biznesowa (od łac. innovatio, czyli odnowienie) to nowa, wprowadzona przez człowieka, wartość lub jakość dotycząca celów lub sposobów ich realizacji mająca zastosowanie w działalności gospodarczej.  28 października, w województwie łódzkim ruszy nabór w nowym konkursie, którego celem będzie właśnie dofinansowanie działań B+R przedsiębiorstw.

  Innowacja biznesowa może dotyczyć takich obszarów jak:

  W konkursie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw 26.09.2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 października 2019 r., a kończy 13 grudnia 2019 r.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Konkurs skierowany jest do:

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Konkurs obejmuje typ projektu:

  Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

  Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Uwaga! Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R.

  Finanse

  Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 904 500,00 zł.

  Zainteresowany? Zadzwoń do naszego doradcy, pomoże Ci poprawnie przygotować wniosek i bez problemów przeprowadzi przez całą procedurę, telefon: 501 017 737 i 518 762 317.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!