Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Łódzkie – nowy konkurs na dofinansowanie B+R

  Województwo Łódzkie

  26 czerwca 2019

  Już 29 lipca br. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Działanie 1.2. Poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Nabór wniosków kończy się 30 sierpnia 2019 r.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

  Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych, takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

  Finanse

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  1. dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.
   Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

  b. dla wydatków na infrastrukturę badawczo-rozwojową intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na infrastrukturę badawczo-rozwojową.

  c. dla kosztów prac badawczo-rozwojowych intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na prace badawczo-rozwojowe.

  d. dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielonej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.

  Zainteresowany? Skontaktuj się  z naszym doradcą, tel. 518 762 317

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!