Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  NIK potwierdza ? fundusze unijne przynoszą efekty

  NIK

  30 lipca 2019

  Z raportu, jaki na swojej stronie opublikowała Najwyższa Izba Kontroli wynika, że realizacja programów operacyjnych w Polsce przebiega prawidłowo. Na koniec 2018 r. prawie 7900 przedsiębiorstw dzięki wsparciu z funduszy unijnych wykorzystywało wyniki badań naukowych bądź wprowadzało nowe lub ulepszone produkty lub usługi na rynek.

  NIK w 2018 r. zbadała stan realizacji tych programów operacyjnych, w których istniało ryzyko niepełnego osiągnięcia celów pośrednich. Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz u 35 przedsiębiorców – beneficjentów. Objęła okres od 1 stycznia 2014 do 18 stycznia 2019 r.

  Najważniejsze ustalenia pokontrolne

  Cele pośrednie programów operacyjnych na koniec 2018 r. zostały określone jako wskaźniki finansowe i rzeczowe w programach dla poszczególnych osi priorytetowych.

  NIK zbadała w tym zakresie realizację pięciu krajowych programów operacyjnych (PO):

  – Polska Wschodnia (PO PW),

  – Polska Cyfrowa (PO PC),

  – Inteligentny Rozwój (PO IR),

  – Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),

  – Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER),

  a także realizację 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO).

  Wykres przedstawia (w %), jaka część wskaźników rzeczowych na koniec III i IV kwartału 2018 r. w krajowych programach operacyjnych osiągnęła minimum 85% celu pośredniego określonego na koniec 2018 r.:

  W IV kwartale 2018 r. odnotowano istotny postęp w realizacji wskaźników rzeczowych w krajowych programach operacyjnych, tak że prawie wszystkie wskaźniki osiągnięto na wymaganym poziomie.

  Kontrola wybranych projektów realizowanych w ramach PO IR i 16 RPO, wykazała że w większości osiągnięto w nich zakładane efekty. Przedsiębiorcy mogli korzystać ze wsparcia funduszy unijnych z PO IR i 16 RPO, m.in. na zwiększenie roli innowacji i prac badawczo-rozwojowych (B+R) w gospodarce, a także na działania przyczyniające się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenia ich potencjału do świadczenia nowych usług na zasadach komercyjnych.

  Uzyskane efekty dotyczyły nowych lub ulepszonych produktów lub usług, np. w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, poligrafii, technologii informatycznych, motoryzacji, medycyny.

  Innowacje wdrożone, w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach 16 RPO przez przedsiębiorców dotyczyły wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług na rynek. Było to np. uruchomienie pieca do hartowania szkła przy zastosowaniu innowacyjnej technologii, innowacyjna produkcja kostki brukowej czy uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!