Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Rankingi innowacyjności 2019

  Sovigo

  20 września 2019

  Holandia i kraje skandynawskie to liderzy innowacyjności w Unii Europejskiej. Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności jest na piątym miejscu, ale od końca.

  Europa musi pogłębić swój potencjał innowacyjny, aby móc konkurować na rynkach światowych oraz utrzymać i poprawić europejski styl życia zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. i marca 2019 r. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy poziom dążeń dla UE i jej państw członkowskich oraz regionów, a także zaproponowała program ?Horyzont Europa?, który jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dzięki temu UE będzie mogła utrzymać wiodącą pozycję w zakresie globalnych badań i innowacji.

  – Aby utrzymać się w globalnym wyścigu, UE musi w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności ? powiedział komisarz Carlos Moedas.

  Opublikowany przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i ranking innowacyjności regionów za 2019 r. pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się już od czterech lat z rzędu. Po raz pierwszy w historii europejskie innowacje przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. UE nadal jednak ustępuje pod tym względem Japonii i Korei Południowej, zaś Chiny szybko nadrabiają zaległości. Dane te stanowią uzupełnienie opracowanych niedawno przez Komisję w ramach europejskiego semestru zaleceń dla poszczególnych krajów, w których podkreślono rolę badań naukowych i innowacji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia wzrostu wydajności i konkurencyjności.

  – Opracowywane przez komisję rankingi innowacyjności pomagają państwom członkowskim, regionom i całej UE określać, w jakich obszarach konieczne są reformy polityczne, aby wzmocnić wiodącą pozycję Europy w zakresie innowacji ? mówi Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

  Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodaje: – Innowacje oznaczają miejsca pracy i wzrost w przyszłości. Ogólny postęp w UE bardzo mnie cieszy. Jednak, aby utrzymać się w globalnym wyścigu, zarówno unia, jak i państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności.

  – Unijne fundusze polityki spójności są główną siłą napędową innowacji i zrównoważonego rozwoju. Start-upy i małe przedsiębiorstwa pomagają tworzyć nowe modele biznesowe w sektorze cyfrowym i ekologicznym. Okazuje się jednak, że ośrodki innowacji mogą rozwijać się również w krajach o słabszych gospodarkach, a wiedza ta pomaga nam wspierać innowacje w regionalnych ekosystemach, także w regionach słabiej rozwiniętych – mówi Corina Cre?u, komisarz ds. polityki regionalnej.

  Europejski Ranking Innowacyjności ? ranking państw. Kolorowe kolumny przedstawiają wyniki w zakresie innowacji z 2018 r., poziome czarne kreski wskazują wyniki z 2017 r., a szarymi kolumnami oznaczono wyniki z 2011 r. ? wszystkie wartości zestawiono w porównaniu ze średnią UE z 2011 r.

  W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Unijnym liderem innowacji w 2019 r. jest Szwecja, a kolejne miejsca zajmują Finlandia, Dania i Holandia. Zjednoczone Królestwo i Luksemburg spadły z najwyższej rangi lidera innowacji do grupy silnych innowatorów, a Estonia po raz pierwszy znalazła się grupie silnych innowatorów.

  W wybranych obszarach innowacji najlepsze wyniki w Europie uzyskują: Dania ? zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg ? atrakcyjne systemy badań naukowych; Francja ? finansowanie i wsparcie;Niemcy ? inwestycje przedsiębiorstw; Portugalia ? innowacyjne MŚP; Austria ? powiązania; Malta ? aktywa intelektualne; Irlandia ? wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży.

  Rankingowi za 2019 r. towarzyszy ranking innowacyjności regionów. Zawiera on ocenę porównawczą wyników systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich UE, natomiast Cypr, Estonię, Łotwę, Luksemburg i Maltę uwzględniono na poziomie krajowym. Ponadto ranking innowacyjności regionów obejmuje również regiony Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

  Najbardziej innowacyjne regiony w UE to: Helsinki-Uusimaa (Finlandia), a następnie Sztokholm (Szwecja) i Hovedstaden (Dania). W 159 regionach wydajność wzrosła w dziewięcioletnim okresie obserwacji. Tegoroczny ranking innowacyjności regionów wskazuje na silną zbieżność pod względem wyników regionalnych i zmniejszenie różnic między poszczególnymi regionami.

  Skorzystaj z dotacji na innowacje. Sprawdź naszej mapie aktualnych dotacji, na co możesz otrzymać dofinansowanie w swoim województwie. Zapytaj naszych doradców o możliwości, jakie masz w tym obszarze.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!