Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Wiele możliwości rozwoju dla firm w województwie śląskim.

  Województwo Śląskie

  19 lutego 2020

  Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z województwa śląskiego do składania wniosków. Konkursy dotyczą zarówno prostych innowacji, zaawansowanych prac badawczo – rozwojowych, jak i internacjonalizacji.

  Wszystkie konkursy preferują branże wymienione w Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach:  energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące.

  Nabór, który trwa już od 30 stycznia 2020 r. to 3.2 Innowacje MŚP. Zakłada on rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw za sprawą ich unowocześnienia. Pomoc finansowa obejmuje takie działania, jak zakup materiałów budowlanych oraz zabudowanych nieruchomości czy też nabycie nowych środków trwałych. Do tych drugich zaliczyć można: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania.

  Szeroki zakres wsparcia w ramach tego konkursu pozwala na dokonanie takich innowacji, jak na przykład wdrożenie linii technologicznej do produkcji nowych elementów stalowych, wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proekologicznych zniczy czy też rozwój zintegrowanego systemu gwintowania, detekcji oraz separacji detali tłoczonych na zimno na prasie postępowej. Wymienione obszary są tylko kilkoma z wielu projektów, które otrzymały dofinansowanie w tym konkursie w latach poprzednich. Przy tym naborze, każdy pomysł na innowację ma szansę na sukces, a dofinansowanie go może wynieść 45% wartości projektu. Wnioski składać można do 31 marca 2020 r.

  Natomiast dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwinięciem działalności B+R 27 lutego rozpoczyna się nabór do konkursu 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwachDofinansowanie można przeznaczyć zarówno na infrastrukturę badawczą, jak i koszta związane z przeprowadzeniem prac B+R. W tym konkursie możliwe jest łączenie się przedsiębiorstw w konsorcja, zarówno z innymi firmami, jaki i z jednostkami naukowymi. Wysokość dofinansowania różni się w zależności od wielkości podmiotu, ale sięga aż do 80% kosztów. Składane projekty mają się przyczynić do rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu.

  Jeśli, jednak konkursy nastawione na innowacje nie są tym czego poszukujesz, na kwiecień 2020 r. zaplanowany jest nabór 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% i otrzymane fundusze przeznaczyć można na uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym. Może ona odbywać się zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo projekt może zakładać pomoc finansową na usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

  Przedsiębiorcy ze Śląska mają w czym wybierać, jeśli chodzi o fundusze europejskie!

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!