Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Wzór na konkurencję ? weź 3 mln złotych

  IDEA

  3 lipca 2019

  Firmy z Polski wschodniej mogą ubiegać się nawet o 3 mln zł w II etapie konkursu „Wzór na konkurencję”. Jego celem jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
  Na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:
  1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

  2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
  – nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
  – nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

  3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

  Kto może otrzymać dofinansowanie?
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:
  ? prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
  ? zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
  ? w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
  ? w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym
  ? prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

  MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 3 000 000 zł
  Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.
  Możesz otrzymać maksymalnie 3 000 000 zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!