Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Dofinansowanie do firm

  Dofinansowanie do firm

  10 maja 2023

  Dofinansowanie do firm stwarza przedsiębiorcom wiele możliwości rozwoju prowadzonej działalności. Obecnie wiele dotacji tego typu pozyskiwanych jest ze środków, których możliwość uzyskania zapewnia obecność Polski w Unii Europejskiej. Takie środki mogą być uzyskane na realizację wielu różnych projektów i inicjatyw. Fundusze z UE są przyznawane w znacznym stopniu bezzwrotnie, co stanowi dodatkową korzyść dla przedsiębiorstw z licznych branż.

  Spis treści:
  Dlaczego warto się postarać o fundusze europejskie?
  Spełnienie formalności
  Koncepcja projektu
  Na co można przeznaczyć dotacje z UE?
  Wiele źródeł dotacji
  Kompleksowe wsparcie

  Dlaczego warto postarać się o dofinansowanie do rozwoju własnej firmy i jak to zrobić?

  Dofinansowanie do rozwoju własnej firmy może być doskonałym sposobem na pozyskanie środków, które ułatwią realizację docelowych zamierzeń związanych z inwestycjami i modernizacjami w przedsiębiorstwie. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej zapewniają nasi specjaliści w Eurolider. Jesteśmy w stanie opracować skuteczną strategię i pomóc Państwa przedsiębiorstwu otrzymać wsparcie. Dotacje unijne mogą pokryć znaczną część kosztów ponoszonych w ramach projektu, a o ich wysokości decyduje przede wszystkim zakres działalności, forma inwestycji czy lokalizacja. Środki te pozwalają na poprawę zasięgów rynkowych i rozwój działalności w szerokim zakresie.

  Spełnienie formalności

  Podstawowym wymogiem uzyskania bezzwrotnego dofinansowania jest przygotowanie wniosku, a także złożenie go z kilkoma załącznikami. Dokumentacja taka musi zawierać informacje o firmie i jej sytuacji finansowej, w tym wpisy z najważniejszych rejestrów, dane ewidencyjne czy oświadczenie o wcześniej pozyskanych dotacjach. Sam projekt powinien być opatrzony odpowiednim uzasadnieniem, dokumentacjami technicznymi, uprawnieniami, szkicami lokalizacyjnymi czy mapami. Kluczowe znaczenie ma też opracowanie właściwego harmonogramu działań. Wniosek o dotacje jest następnie poddawany kompleksowej ocenie, która umożliwia jego weryfikację pod kątem zgodności merytorycznej i logistycznej.

  Koncepcja projektu

  Aby wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej został rozpatrzony na korzyść przedsiębiorstwa, musi bazować na odpowiednio przygotowanej koncepcji projektu. Z tego względu wszystkie etapy jego realizacji trzeba prawidłowo i szczegółowo zaplanować, zwłaszcza gdy firma pierwszy raz stara się o dotacje. Nasi specjaliści mogą pomóc w stworzeniu skutecznej koncepcji, a także zapewnić wsparcie przy tworzeniu wniosku i kompletowaniu dokumentacji. Projekty dotychczas zrealizowane przez Eurolider mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej. Zapewniamy kompleksową analizę potrzeb z uwzględnieniem najważniejszych czynników, takich jak nisze gospodarcze, plany inwestycyjne czy kierunki rozwoju.

  Budynek z flagami UE

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie do firmy z Unii Europejskiej?

  Dofinansowanie do firmy z Unii Europejskiej przynosi wiele korzyści podmiotom o różnej skali działalności, w tym również przedsiębiorstwom jednoosobowym. Dotacja uzyskana w takiej formie może być przeznaczona na zakup środków trwałych, materiałów, maszyn i urządzeń, materiałów czy nieruchomości, a także różnych wartości prawnych, licencji czy patentów. Fundusze unijne umożliwiają też finansowanie leasingu, najmu, dzierżawy czy kampanii promocyjnych. Za pomocą tych środków można ponadto pokryć ogólne koszty związane z prowadzeniem działalności. W ocenie przydatności dotacji mogą pomóc aktualności branżowe, które znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

  Wiele źródeł dotacji

  Specjaliści naszej firmy oferują profesjonalne doradztwo i analizę potrzeb w zakresie ubiegania się o fundusze europejskie. Dotacje te przyznawane są z wielu różnych źródeł w ramach projektów krajowych i regionalnych, a także grantów zagranicznych. W procesie ich pozyskiwania istotne znaczenie ma trafny dobór partnerów do projektu, których dobieramy dzięki naszej rozbudowanej sieci kontaktów. Eurolider koncentruje się na obszarach biznesowych oraz dziedzinach naukowych, co wynika ze współpracy z wieloma uczelniami, akademiami czy uniwersytetami. Oferujemy profesjonalne doradztwo dla firm, a także organizacji pozarządowych. Dotacje aktualnie przyznawane z UE mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie. Aktualnie najbliższe nabory będą dotyczyły kredytu ekologicznego. Spodziewamy się również ponownego naboru kredytu technologicznego. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są również konkursy realizowane w ramach funduszy sprawiedliwej transformacji.

  Kompleksowe wsparcie

  Z naszymi klientami przeprowadzamy specjalne spotkania robocze, które stwarzają idealne warunki do omówienia koncepcji projektu, opracowania strategii i przygotowania dokumentacji konkursowej. Przy realizacji każdej usługi kładziemy szczególny nacisk na uwydatnienie zalet wdrażanego przedsięwzięcia, aby zwiększyć szanse pozyskania dotacji. Opracowujemy kompletne umowy o dofinansowanie, a także zajmujemy się monitorowaniem inwestycji, planów badawczych czy marketingu. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą w ramach pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej oraz zapraszamy do kontaktu z zespołem naszych specjalistów.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!