Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

  21 września 2023

  Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska to opracowany na lata 2021-2027 program regionalny, w ramach którego przedsiębiorcy mają szanse uzyskać bardzo wysokie dofinansowania dla prowadzonej działalności. Wsparcie dla Polski obejmuje około 76 mld euro, z czego na województwo dolnośląskie przypada nawet 1,673 mld euro i dodatkowo 556 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Perspektywa ta skupia się m.in. na rozwoju przedsiębiorczości, wzmacnianiu społeczności czy ochronie środowiska.

  Spis treści:
  Czym są takie dotacje?
  Cele i priorytety
  Największe wyzwania
  Jak je pozyskać?
  Wniosek o dotację

  Czym są Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027?

  Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 to program ukierunkowany na efektywne wykorzystanie środków unijnych, które gwarantuje dla regionu Zarząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z rządem RP oraz Komisją Europejską. Dofinansowanie to będzie udzielane przede wszystkim dla obszarów pokopalnianych, co umożliwi zrównoważony i dynamiczny rozwój całego województwa. Pomoc w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej oferuje Państwu nasza firma Eurolider.

  Cele i priorytety

  Środki z UE udostępniane w ramach programu zostaną przeznaczone na inwestycje w licznych obszarach życia społeczno-gospodarczego regionu dolnośląskiego, w tym projekty infrastrukturalne, przedsiębiorczość, edukację, ochronę zdrowia, środowisko czy przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Aby realizowane przedsięwzięcia zostały objęte dofinansowaniem, muszą się wpisywać w jeden z ustalonych celów wspólnej polityki. Należą do nich „Bardziej inteligentna Europa”, „Lepiej połączona Europa”, „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”, „Europa bliżej obywateli” oraz „Europa o silniejszymi wymiarze społecznym”. Sam program będzie finansowany z trzech funduszy, czyli EFFR – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFS+ – Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz FST – Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Obejmuje on liczne osie priorytetowe, do których należą m.in. innowacje, transport, infrastruktura społeczna, rynek pracy, rozwój terytorialny, edukacja, środowisko, włączenie społeczne czy różne formy pomocy technicznej.

  Flaga UE

  Największe wyzwania

  Program opracowany specjalnie dla Dolnego Śląska jest związany bezpośrednio z procesem transformacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej, a także docelowym osiąganiem neutralności klimatycznej poprzez ograniczenie emisji. Pierwsze nabory zostały uruchomione już w maju 2023 roku. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają projekty, które mają potencjalnie największe szanse udanej realizacji. Dotyczą one głównie takich obszarów, jak innowacje i ekologia. Wsparcie unijne zostanie udzielone chociażby na walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz termomodernizację dolnośląskich obiektów użyteczności publicznej. Środki zostaną też przeznaczone na gastronomię i turystykę, zwłaszcza w dawnych obszarach wydobycia węgla. Program FEDG ma szanse przyczynić się do przebranżowienia regionu z ciężkiego przemysłu w inne dziedziny gospodarki. Na dotacje mogą liczyć również uczelnie i szkoły czy startupy współpracujące z jednostkami naukowymi.

  Jak pozyskać Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska?

  Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w znaczący sposób przyczynią się dynamicznego rozwoju licznych obszarów regionu. Obecnie województwo to należy do najsprawniej funkcjonujących obszarów wspólnoty, z przekroczonym progiem dochodu 75% średniej unijnej PKB na jednego mieszkańca. W praktyce oznacza to, że wkład własny wymagany przy dofinansowaniu inwestycji wzrósł do 30%. Planowane dotacje pozwolą na zrealizowanie szeregu inwestycji kluczowych dla mieszkańców województwa, które mają szanse podnieść jakość i komfort ich życia.

  Wniosek o dotację

  Aby uzyskać dofinansowanie unijne, należy sporządzić wymagany wniosek z niezbędną dokumentacją. W jego treści trzeba zawrzeć dane dotyczące działalności, informacje ewidencyjne oraz liczne wpisy i uzasadnienia. Pomoc w poprawnej realizacji wszystkich tych etapów oferuje Państwu nasza firma Eurolider, w której zapewniamy kompleksowe i spersonalizowane podejście do każdego projektu. Sam wniosek poddawany jest następnie weryfikacji merytorycznej, logistycznej czy formalnej. O możliwościach uzyskania dofinansowania FEDG decyduje szereg aspektów, zwłaszcza w przypadku podmiotów starających się o fundusze pierwszy raz. Nasi eksperci sprawnie przeprowadzają analizy i kompletują niezbędne dokumenty, a także organizują odpowiednie spotkania robocze. Gwarantujemy Państwu opracowanie skutecznej koncepcji projektowej i aplikacji konkursowej, dbając przy tym o uwypuklenie największych zalet i podnosząc szanse uzyskania dofinansowania. Nasza firma zajmuje się też monitorowaniem dotacji inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i marketingowych czy tworzeniem profili projektowych. Zapraszamy Państwa do sprawdzenia naszej oferty oraz – w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!