Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Pisanie projektów unijnych

  Pisanie projektów unijnych

  27 lutego 2023

  Pisanie projektów unijnych to jeden z etapów przygotowywania kompletnego wniosku o dofinansowanie wybranego projektu z funduszy Unii Europejskiej. Z takiej formy wsparcia korzystają przedsiębiorcy, którym zależy na uzyskaniu statusu beneficjenta. Środki z UE są przyznawane w oparciu o różne kryteria, włącznie z faktem prawidłowego opracowania wniosku i dołączenia wymaganej dokumentacji. Aby dobrze przygotować dokumentację aplikacyjną, warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy.

  Spis treści:
  Jak powinno się odbywać?
  Wymagania programu unijnego
  Formalności wniosku projektowego
  Od czego zależy cena?
  Identyfikacja celów i źródeł finansowania
  Dopracowana koncepcja projektu

  Jak powinno się odbywać pisanie projektów unijnych?

  Pisanie projektów unijnych to usługa, którą oferujemy w naszej firmie Eurolider. Zajmujemy się udzielaniem pomocy przy opracowaniu i wypełnieniu wniosku o dotację, a także przy jego złożeniu. Nasi konsultanci są w stanie trafnie określić cel finansowania, co odbywa się na podstawie biznesplanu prowadzonej działalności oraz wyłonieniu najlepszych pomysłów razem z ich uzasadnieniem. Na tej podstawie weryfikujemy możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach danego konkursu. Istotną kwestią jest uwydatnienie korzyści wynikających z planowej inwestycji, a także miejsce i forma realizacji projektu czy też jego zakres czasowy i przestrzenny.

  Wymagania programu unijnego

  Nasi konsultanci mogą udzielić Państwu pomocy przy doborze odpowiedniego programu unijnego, a także spełnieniu wszystkich wymagań. Jego założenia powinny pasować do potrzeb i wymagań prowadzonej działalności. Na jego dobór wpływa też specyfika planowanych operacji, których przeprowadzenie umożliwi osiągnięcie zamierzonych celów. W oparciu o szczegółowe konsultacje, prace i analizy, wspólnie ustalamy program najkorzystniejszy dla projektu oraz ustalamy zakres czynności niezbędnych do pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Kolejny etap polega na napisaniu i złożeniu wniosku projektowego. Nasza firma to grupa specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa i handlu, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc pod tym kątem. Posiadamy dużą wiedzę na temat projektów badawczo-rozwojowych, a także innowacji produktowych i procesowych. Nasze wybrane realizacje mogą Państwo sprawdzić na stronie internetowej Eurolider.

  Flagi UE i Niemiec

  Formalności wniosku projektowego

  Jednym z kluczowych etapów jest wybór instytucji organizującej konkurs odpowiedni dla zaplanowanych działań. W Eurolider pomagamy również przy ustaleniu terminów i miejsc składania wniosku projektowego. W ramach współpracy przygotowujemy pełną dokumentację programową, która stanowi podstawę do opracowania aplikacji konkursowej. Proces pisania projektu obejmuje też wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej wybranego programu. Dla przedsiębiorców starających się o dotację po raz pierwszy, oferujemy kompleksowe wsparcie przygotowawcze. Formularz ten musi być dostarczony w formie papierowej i elektronicznej, a także uzupełniony o wymagane załączniki. Do wniosku dołączamy biznesplan, harmonogram realizacji, wyniki analizy finansowej czy studium wykonalności. Dokumentacja ta podlega następnie weryfikacji pod kątem merytorycznym, logistycznym i formalnym. Oceny wymaga zarówno treść projektu unijnego, jak i jego zgodność z wymaganiami.

  Jak wygląda profesjonalna pomoc w pisaniu projektów unijnych oraz od czego zależy cena takiej usługi?

  Pomoc w pisaniu projektów unijnych to usługa, której cenę ustalamy indywidualnie. O jej kosztach decydują różne czynniki, takie jak chociażby charakter naboru, liczba partnerów w projekcie, termin wykonania czy stopień skomplikowania analizy finansowej. W Eurolider zajmujemy się też monitorowaniem procesu realizacji umów, a także rozliczaniem projektów. Jednym z najważniejszych etapów jest podpisanie umowy z instytucją przekazującą fundusze. W dokumencie tym zawarty jest wykaz obowiązków i uprawnień, a także szczegóły dotyczące planu realizacji, budżetu czy rozliczenia. Aktualne dotacje mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie.

  Identyfikacja celów i źródeł finansowania

  Nasze usługi pozwalają na sprawną identyfikację wszystkich Państwa celów i potrzeb. Odbywa się to poprzez szczegółowe analizy stanu firmy starającej się o dofinansowanie, a także jej planów inwestycyjnych. W oparciu o pozyskane informacje ustalamy najlepsze kierunki rozwoju, uwzględniając przy tym aktualne trendy na rynku czy nisze gospodarcze. Zajmujemy się też identyfikowaniem źródeł dofinansowania, biorąc pod uwagę różne konkursy organizowane w Polsce i nie tylko. Wspieramy ponadto przy doborze partnerów zewnętrznych, do czego wykorzystujemy rozległą sieć kontaktów.

  Dopracowana koncepcja projektu

  W Eurolider zajmujemy się nie tylko licznymi dziedzinami biznesowymi, ale też naukowymi. Nasza firma współpracuje z licznymi podmiotami edukacyjnymi, takimi jak akademie, politechniki czy uniwersytety. Organizujemy dla Państwa specjalne spotkania robocze, podczas których możemy ze szczegółami dopracować całą koncepcję projektu unijnego oraz skompletować dokumentację konkursową z wykazaniem najważniejszych zalet przedsięwzięcia. Zapraszamy do kontaktu, a także zapoznania się z proponowaną ofertą.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!