Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm

  Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm

  23 grudnia 2022

  Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm pozwala im na zdobycie dotacji, które są przydzielane w oparciu o ścisłe kryteria. Obecnie na zdobycie dofinansowania największe szanse mają podmioty średnie, małe oraz mikro. Aby otrzymać status beneficjenta funduszy z Unii Europejskiej, należ przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek oraz złożyć go razem z wymaganą dokumentacją. W procesie tym bardzo ważna jest profesjonalna pomoc, dostępna w formie doradztwa i bezpośredniego wsparcia.

  Spis treści:
  W jaki sposób się odbywa?
  Program operacyjny
  Formalności i dokumenty
  Dlaczego warto?
  Profesjonalna identyfikacja celów
  Specjalistyczna obsługa

  W jaki sposób odbywa się pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm?

  Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm to podstawa działalności naszego zespołu konsultantów Eurolider. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu profesjonalne wsparcie projektowe na wszystkich etapach prowadzących do złożenia wniosku o dotację, włącznie ze skompletowaniem dokumentacji, a nawet rozliczeniem projektu. Na początek jednak wspólnie ustalamy cel finansowania, a tym samym opracowujemy profesjonalny biznesplan działalności. Największe znaczenie ma sam pomysł, a także jego odpowiednie uzasadnienie. Istotnym etapem działań jest też wykazanie korzyści związanych z planowaną inwestycją, czasowy i przestrzenny zakres danego projektu oraz miejsce i forma jego realizacji w wybranej lokalizacji.

  Program operacyjny

  Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji z UE udzielamy Państwu już poprzez odpowiedni dobór programu operacyjnego, który musi odpowiadać potrzebom i wymaganiom prowadzonej działalności gospodarczej. Jego specyfika jest ściśle zależna od charakteru planowanych działań, dzięki czemu faktycznie realizowane prace zwiększają szanse osiągnięcia zamierzonych celów. Na tym etapie bardzo pomocne są specjalne aplikacje i poradniki dla firm, których właściciele chcą zostać beneficjentami. W oparciu o szczegółowe analizy ustalamy program, a następnie określamy zakres czynności koniecznych dla uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Nasze dotychczasowe realizacje są dostępne na naszej stronie internetowej.

  Formalności i dokumenty

  Ważnym etapem pozyskiwania dotacji z UE jest dobór instytucji odpowiedzialnej za organizację konkursu odpowiadającego planowanym działaniom. W naszej firmie oferujemy Państwu wsparcie przy określaniu miejsca składania wniosku, a także pilnujemy wszystkich terminów. Zajmujemy się ponadto kompletowaniem dokumentacji programowej, która jest niezbędna dla przygotowania właściwej aplikacji konkursowej. Sam wniosek o dotację wymaga wypełnienia stosownego formularza, dostępnego zwykle na stronie internetowej wybranego programu operacyjnego. W przypadku pierwszego pozyskiwania funduszy z UE zapewniamy kompleksowe wsparcie przygotowawcze. Formularz trzeba wypełnić w wersji papierowej i cyfrowej, a także dołączyć do niego biznesplan, studium wykonalności, harmonogram prac czy analizę finansową. Dokumenty te podlegają następnie ocenie formalnej i merytorycznej, celem weryfikacji pod względem zgodności projektu z wytycznymi oraz szans na jego realizację. Czas oczekiwania to zwykle maksymalnie trzy miesiące.

  Parlament europejski

  Dlaczego pozyskiwanie funduszy unijnych dla małych firm warto przeprowadzić z pomocą specjalistów?

  Pozyskiwanie funduszy unijnych dla małych firm oferowane przez zespół naszych specjalistów Eurolider jest sposobem na sprawne, prawidłowe i bezpieczne przejście kolejnych etapów całego procesu wnioskowania. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu w sposób kompleksowy, zapewniając profesjonalną obsługę. Zajmujemy się też monitorowaniem dotacji oraz rozliczaniem projektów. Ważnym etapem pozyskiwania dofinansowania z UE jest podpisanie umowy z instytucją, która odpowiada za przekazanie środków. W dokumencie tym zawarte są wszystkie uprawnienia i obowiązki obu stron, a także szczegóły dotyczące planu realizacji, budżetu czy rozliczeń. Same fundusze wypłacane są w formie refundacji, której otrzymanie również wymaga złożenia stosownego wniosku z fakturami potwierdzającymi poniesione koszty. Nasi konsultanci zapewniają Państwu wsparcie przy spełnianiu każdego z tych warunków.

  Profesjonalna identyfikacja celów

  W Eurolider oferujemy kompleksową identyfikację potrzeb Państwa działalności, co odbywa się poprzez szczegółowe analizy przedsiębiorstwa potrzebującego dotacji oraz jego planów inwestycyjnych. W oparciu o pozyskane informacje ustalamy potencjalnie najciekawsze nisze gospodarcze, a także opracowujemy różne kierunki rozwoju oraz bierzemy pod uwagę trendy w branży. Istotnym etapem jest trafna identyfikacja najkorzystniejszych dla Państwa źródeł dofinansowania, które dobieramy z uwzględnieniem konkursów krajowych i międzynarodowych. Regularnie współpracujemy też z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, pozyskiwanymi z naszej rozległej sieci kontaktów.

  Specjalistyczna obsługa

  Zespół naszych doradców koncentruje się w równym stopniu na działalności biznesowej, jak i różnych dziedzinach naukowych. Eurolider aktywnie współdziała z cenionymi uczelniami w Polsce, takimi jak akademie, politechniki czy uniwersytety. W ramach spotkań roboczych wspólnie z Państwem przygotowujemy koncepcje projektowe i kompletujemy dokumentację, a także uwydatniamy największe atuty projektu. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!