Zostaw numer, oddzwonimy  Kontakt

  Wnioski o dotacje unijne

  Wnioski o dotacje unijne

  25 października 2022

  Wnioski o dotacje unijne składane są przez różnych przedsiębiorców, których celem jest uzyskanie statusu beneficjenta takich funduszy. Proces przyznawania środków realizowany jest na podstawie ściśle ustalonych kryteriów, a największe możliwości wsparcia zapewniane są firmom średnim, małym oraz mikro, planujących różne działania rozwojowe. Na etapie sporządzania wniosku i kompletowania dokumentacji warto poprosić o specjalistyczną pomoc.

  Spis treści:
  Na czym polega?
  Dobór programu operacyjnego
  Dokumentacja i formalności
  Dlaczego warto?
  Trafna identyfikacja potrzeb
  Kompleksowe wsparcie

  Na czym polega przygotowywanie wniosków o dotacje unijne oraz czym zajmują się firmy piszące takie wnioski?

  Wnioski o dotacje unijne są bardzo szczegółowe, dlatego obecnie dużą popularność zyskują firmy piszące takie dokumenty oraz oferujące ich przygotowywanie. Usługi pod tym kątem świadczy również zespół konsultantów naszej firmy Eurolider. Na początek musimy wspólnie określić cel dofinansowania, co wymaga opracowania odpowiedniego biznesplanu działalności z uwzględnieniem najlepszego pomysłu oraz jego właściwego uzasadnienia. Ważnym aspektem jest ustalenie korzyści zapewnianych przez planowaną inwestycję, zakres przestrzenny i czasowy projektu czy też forma i miejsce jego realizacji na wybranym terenie.

  Dobór programu operacyjnego

  W Eurolider zapewniamy Państwu wsparcie projektowe już na etapie doboru programu operacyjnego, który powinien być trafnie dopasowany do wymagań i potrzeb prowadzonej działalności biznesowej. Jego dobór jest ściśle uzależniony od rodzaju planowanych operacji, aby ich realizacji przyniosła możliwość osiągnięcia zamierzonego celu. Pomocne na tym etapie są różne rozwiązania dla przedsiębiorców i beneficjentów, takich jak aplikacje czy poradniki. Na podstawie kompleksowych analiz i prac możemy wspólnie określić najkorzystniejszy dla danego projektu program oraz ustalić zakres prac wymaganych do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

  Dokumentacja i formalności

  Istotną kwestią na etapie współpracy jest dobór instytucji, która zajmuje się organizacją konkursu właściwego dla obranych działań. Nasza firma zapewnia Państwu wsparcie przy ustalaniu miejsca złożenia wniosku oraz określaniu terminów. Jesteśmy też w stanie przygotować pełną dokumentację programową, która stanowi bezpośrednią podstawę do poprawnego sporządzenia aplikacji konkursowej. Ze składaniem wniosku wiąże się też konieczność wypełnienia odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej danego programu operacyjnego. Jeżeli przedsiębiorca pierwszy raz stara się o dotację, możemy zaoferować kompleksową pomoc przygotowawczą. Formularz ten opracowywany jest w wersji elektronicznej i papierowej, a także musi zawierać wymagane załączniki w postaci biznesplanu, analizy finansowej, harmonogramu realizacji czy studium wykonalności. Wszystkie te dokumenty są następnie oceniane merytorycznie i formalnie, przede wszystkim pod względem treści projektu oraz jego zgodności z wytycznymi czy potencjalnej wykonywalności. Standardowo wniosek jest sprawdzany w czasie maksymalnie trzech miesięcy.

  Unia Europejska- flaga

  Dlaczego warto poprosić o pomoc w pisaniu i wypełnianiu wniosków o dotacje unijne?

  Pomoc w pisaniu i wypełnianiu wniosków o dotacje unijne zapewniana przez naszą firmę Eurolider to bardzo dobry sposób na bezpieczne, sprawne i poprawne przejście wszystkich etapów składania niezbędnej dokumentacji oraz jej weryfikacji. Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę przy staraniach o fundusze europejskie, a także monitorujemy dotacje,  proces realizacji umów czy rozliczenia projektu. Aby otrzymać dotację z UE, trzeba też podpisać umowę z instytucją przekazującą środki. Nie tylko zawiera ona pełen wykaz uprawnień i obowiązków, ale też wyszczególnia plan realizacji projektu, szczegóły rozliczenia czy budżet. Dofinansowanie jest wypłacane jako refundacja, a jej uzyskanie również wymaga złożenia wniosku o wypłatę z dołączonymi fakturami jako potwierdzenie poniesionych kosztów. W Eurolider zapewniamy Państwu pomoc przy spełnianiu wszystkich wytycznych takiej umowy.

  Trafna identyfikacja potrzeb

  W naszej firmie jesteśmy w stanie trafnie zidentyfikować Państwa potrzeby, dlatego szczegółowo zapoznajemy się ze stanem przedsiębiorstwa potrzebującego dofinansowania oraz jej planami inwestycyjnymi. Na bazie tych danych możemy ustalić najlepsze nisze gospodarcze, wyszczególnić trendy rynkowe czy opracować kierunki rozwoju. Zapewniamy też identyfikację źródeł dofinansowania, z uwzględnieniem różnych konkursów w Polsce i na świecie. Poszukujemy również wsparcia partnerów zewnętrznych, do czego wykorzystujemy naszą sieć kontaktów.

  Kompleksowe wsparcie

  Nasza firma Eurolider koncentruje się nie tylko na działaniach biznesowych, ale też wielu dziedzinach nauki. Współpracujemy z renomowanymi uczelniami, takimi jak uniwersytety, politechniki i akademie. Podczas spotkań roboczych gwarantujemy Państwu dopracowanie całej koncepcji projektu, a także sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej z uwydatnieniem największych zalet. Zachęcamy do nawiązania współpracy przy sporządzaniu umowy o dofinansowania z UE. Zapraszamy do kontaktu.

  Przeczytaj również

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata dotacji?

  Zapisz się do naszego newslettera!